sobota, 25 czerwca 2016

Iluminaci prześladowani przez satanistów

Jak siły satanistycznej czarnej loży agresywnie zwalczają iluminatów (buddów) 


Iluminaci (The Illuminati) to bardzo tajemnicza grupa mistycznych i okultystycznych praktyków, którzy istnieją od tysięcy lat pod różnymi nazwami świętych organizacji, a są źródłami duchowości, gnozy, mistyki, ezoteryki, hermetyzmu, magii, a także kabały i starodawnej wiedzy typu huna, jako sposobu do podporządkowania sobie własnego umysłu i zmysłów, sposobu na opanowanie, uzdrowienie i uduchowienie. Najsłynniejszym z iluminatów czyli oświeconych jest Siddhartha Gautama Buddha znany jako Mędrzec Śakyamuni. Biblia mówi o 144 tysiącach świętych, wtajemniczonych, wybranych przez Boga, którzy są świadkami zaświadczającymi o postępach konkretnych ludzi w rozwoju duchowym na Ziemi. Iluminaci jako w pełni oświeceni ludzie Boga na Ziemi zaświadczają także o ludzkich grzechach i zwyrodnieniach tak, aby Bóg Stwórca mógł zesłać na ludzi odpowiednie kary (karmany) za ich złe postępowanie, zboczenia i dewiacje. Illuminati są czyści przed Bogiem, uduchowieni, uświęceni, oświeceni, a samo słowo Illuminatus oznacza człowieka oświeconego, duchowo doskonałego, przepełnionego prawdą. 

Sowa mądrości i Trzecie Oko
Iluminaci, działają na Ziemi od tysiącleci, a nazywano ich świętym ludem Boga, pochodniami światłości, ludem prawdy, świętymi, czystymi, katarami, albigensami, różokrzyżowcami, sufimi, fakirami, ryszimi, mędrcami, mistrzami, prorokami, wysłannikami Boga. Im większa ciemnota, deprawacja i zwyrodnienie wśród ludzi, tym większa awersja, nienawiści i agresja przeciwko iluminatom. Im z większym zbrodniarzem, zboczeńcem i satanistycznym zwyrodnialcem mamy do czynienia - tym bardziej nienawidzi iluminatów, ludzi świętych, oświeconych, duchowo wyzwolonych i zjednoczonych z Bogiem. Unurzani w grzechach, zboczeniach i zbrodniach nienawidzą wszelkich przejawów duchowości, mistyki, ezoteryzmu, wiedzy tajemnej, pobożności, świętości, światłości, prawdy. Dzieci szatana diabła poznać w internecie po szerzeniu nienawiści do przebudzonych i oświeconych, do świętych Bożych, do iluminatów. Zdeprawowanych zwyrodnialców denerwuje sam fakt istnienia ludzi oświeconych, iluminatów, gdyż unurzani są w bagnie niegodziwości, grzechu, złoczynności, zboczeń i dewiacji, pomylenia umysłowego, bezbożności. 

Celem chaosu wywoływanego przez zwyrodnialców którzy sieją nienawiść do oświeconych i oświecenia, do ludzi Boga na Ziemi, jest wprowadzanie przez ten antyiluminacki miot satanistyczny powszechnego terroru i zniewolenia narkotycznego oraz zniewolenia dewiacyjnego, pogrążenie ludzi w zboczeniu i ogłupieniu, w nędzy i rozpaczy. Illuminati od tysiącleci pokazują ludzkości drogę wyzwolenia z upadku, mroku i ciemności, drogę wyjścia z biedy i nędzy, drogę wyjścia ze zniewolenia przez hordy satanistycznych kapitalistów i feudałów mających na celu jedynie czynienie ze wszystkich niewolników do katorżniczej pracy dla zaspokajania ich zachcianek. Oświecenie wiele razy w historii ludzkości pokazywali drogę do wyzwolenia, poprzez dobrą wiedzę i mądrość, poprzez osiąganie duchowego przebudzenia i oświecenia, ku utworzeniu ludzkiego braterstwa duchowego, bez niewolniczego wyzysku, ze sprawiedliwym podziałem dóbr materialnych pośród ogółu społeczeństwa na świecie. Illuminati są jak dobre elfy i anioły zmagające się z siłami ciemności, chaosu, niewolnictwa i wszelkiego wynaturzenia oraz zboczenia. Gautama Buddha jest iluminatem podobnie jak Jezus Chrystus jest iluminatem - obaj wskazują ścieżkę miłosierdzia i oświecenia, dobrą drogę do światła i miłości Boga, drogę do uwolnienia od ciemnoty satanistycznej poprzez przybliżenie do Boga, Absolutu, poprzez zjednoczenie z Duchem Bożym, Światłem Oświecenia. 


Jesteśmy stale karmieni satanistycznymi opiniami na temat iluminatów, na co dzień atakowani informacjami i propagandą antyiluminacką, fałszywymi wiadomościami i kłamstwami na temat iluminatów. Poczucie strachu i terroru jest rozpowszechnianie za pośrednictwem złych szatańskich mediów, będących w posiadaniu światowej czarnej loży satanistycznej, która w XIX wieku stworzyła złodziejski kapitalizm z jego nierównościami społecznymi i kastą czarnych miliarderów trzęsących gospodarką państw zachodnich. Rządzenie, wyzyskiwanie i sterowanie naiwnymi ludźmi oraz wielkie pieniądze są dla satanistów czarnej loży prawdziwą religią, dla której osiągnięcia wykorzystują wszelkie dostępne im narzędzia, w tym religie polityczne takie jak protestantyzm czy katolicyzm. Celem chaosu i diskordii (niezgody) wywoływanych przez satanistyczne media jest całkowite przejęcie władzy nad światem, ludźmi i ich umysłami oraz bogactwami naturalnymi Ziemi. Światowy satanizm, czarna loża szatana diabła działa jedynie dla zdobycia zysku, sławy i uczynienia z ludzi posłusznych niewolników temperowanych policyjną pałką i terrorem służb specjalnych. Głównym politycznym narzędziem światowego satanizmu jest kapitalizm we wszelkiej postaci oraz terror militarny nad słabymi ludami, które nie chcą się podporządkować wielkim kapitalistycznym korporacjom, międzynarodowym oligopolom sterowanym przez czarną lożę miliarderów. 

Trzej Królowie Mędrcy - Iluminaci
W historii ludzkości, jedynie iluminaci, ludzie oświeceni duchowo, przeciwstawiali się zbójeckim rządom i terrorowi sił ciemności i chaosu nad światem, chociaż wiele razy przypłacali to życiem jak mistyk iluminat al-Halladż czy mistyk i naukowiec Giordano Bruno (1548-1600). Wielu miliarderów osiągnęło swój majątek skrajnym i ludobójczym wyzyskiem, co pokazuje, że zawarli pakt z siłami ciemności, z czarną satanistyczną lożą szatna diabła. Wielu polityków osiągnęło władzę zawierając pakt z demonami, z siłami ciemności i mroku, ze złymi satanistycznymi wrogami ludzkości i człowieczeństwa znanymi jako czarna lożą światowego satanizmu. Przykładem jest katolik Adolf Hitler, który dla zdobycia władzy politycznej zawarł pakt z personifikowanym Szatanem - władcą piekieł i sił ciemności, chaosu, zła i destrukcji. Agresywna polityka przywódców jakiegoś państwa wobec innego kraju pokazuje, że władza w takim agresywnym państewku spoczywa w rękach czarnej loży demonów, satanistycznych władców ciemności. Jezus Chrystus powiedział, że władza tego świata leży w mocy Złego, a to oznacza, że demony często sięgają po władzę opętując polityków, zaciemniając i przejmując umysły tych, którzy mają z mandatu społecznego działać dla dobra społeczeństwa, dla dobra całego ludu w danym kraju czy regionie. Iluminaci to boskie siły światłości obnażające zło i knowania sił ciemności. Iluminaci to często rycerze światłości zaangażowani w duchową walkę z siłami czarnej loży szatańskich tyranów, zboczeńców i niegodziwców. 

Iluminaci to ludzie oczyszczeni i wysubtelnieni przez mistyczną ascezę, modlitwę, medytację, kontemplację, oczyszczeni i uświęceni przez Boga, potwierdzeni wieloma charyzmatycznymi znakami łaski Bożej. Święty Franciszek z Asyżu oraz Ojciec Pio z Petrelciny to przykłady typowych iluminatów, przebudzonych w Bogu, oświeconych świętych Bożych. Iluminatów, 144.000 zapieczętowanych przyrównać można do świętego proroka Henocha (Enoch), gdyż jak on "chodzą z Bogiem" i jak on będą żywo zabrani do nieba (Rdz.5:24). Liczba 144.000 to inaczej 12 x 12 przemnożone przez dziesiątkę do trzeciej potęgi. Dwunastka reprezentuje w Biblii lud Boży. Jest liczbą królestwa Bożego: dwunastu było patriarchów i apostołów, dwanaście jest gwiazd na koronie świętej Niewiasty symbolizującej kościół Boży (Ap.12:1), dwanaście jest bram i fundamentów niebiańskiej Jerozolimy (Ap.21:13-14), Miasta Pokoju. Przemnożona przez siebie dwunastka (12 x 12 = 144) odnosi się do królestwa Bożego, świata aniołów Bożych, do Malakuth, które nie jest na Ziemi widzialne, ale istnieje pośród ludzkości. 

Święty Apostoł Jan nie widział 144.000 zapieczętowanych świętych Bożych iluminatów, lecz "usłyszał" ich liczbę (Ap.7:4). Natomiast, gdy "popatrzył", wtedy zobaczył "wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka" (Ap.7:9). Wizja stu czterdziestu czterech tysięcy iluminatów i wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć jest odpowiedzią na końcowe pytanie poprzedniego rozdziału Apokalipsy, a mianowicie: "Któż zdoła się ostać?" w dniu przyjścia Chrystusa (Ap.6:17). Wizja ta odpowiada, że ostaną się wszyscy zapieczętowani apokaliptyczną pieczęcią boskiego objawienia czyli ci, którzy doznali objawienia Boga. Fraza "usłyszałem liczbę" (gr. ekousa ton arithmon) pojawia się w Objawieniu Świętego Jana tylko dwukrotnie. Najpierw, gdy Jan słyszy liczbę 144.000 zapieczętowanych (Ap.7:4), a potem, gdy słyszy liczbę zgromadzonych przez demony przeciwko ludowi Bożemu (Ap.9:16), których ma być dwie miriady miriad (gr. dysmyriades myriadon), co oznacza 200 milionów sztuk dzieci Szatana Diabła, którzy zwalczają iluminatów na wszelkie możliwe sposoby jako siły ciemności i mroku, piekielne siły światowego satanizmu, wszelkiej zbrodni i zboczenia. 

Naprzeciw 144.000, którzy mają pieczęć Boga, status prawdziwych iluminatów, pieczęć oświecenia i objawienia Boga, stają dwie miriady miriad tych, którzy przyjęli piętno Bestii (Ap.16:16; Jl.4:2) czyli 200 milionów sztuk pomiotu szatańskiego, który iluminatów nęka, tępi, oczernia, a w historii ludzkości także morduje w ramach satanistycznej inkwizycji i niewolniczego wyzysku ekonomicznego. Obie te grupy, a więc 144.000 i dwie miriady miriad, ukazane są w Apokalipsie w opozycji do siebie, dlatego obie liczby muszą być rozumiane tak samo, zarówno literalne jak i symbolicznie. I śpiewają jakby pieśń nową przed Tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi. W ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni (Ap.14:1-5). Dwieście milionów satanistycznych zwyrodnialców przeciwko zaledwie 144 tysiącom iluminatów wygląda na wielką przewagę ciemnych sił światowego satanizmu opartego na korporacjach wielomiliardowego biznesu, nakręcania wojen, napaści militarnych na wiele krajów, promocji prostytucji, narkomanii, pijaństwa, zboczeń i dewiacji jak chociażby światowy przemysł pornograficzno-pedofilski i narkotykowe mafie. 

Sto czterdzieści cztery tysiące to Resztka "potomstwa Niewiasty", czyli kościół Wielkiej Bogini nauczający tych samych prawd, co w czasach przedwiecznych. Iluminaci to ci, którzy usłyszeli jak Święty Jan Apostoł z nieba głos jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszał, brzmiał jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. Iluminaci na pewno także są z tych, którzy nie splamili się prostytucją z nierządnicami ani innymi z popularnych dewiacji, zboczeń i wynaturzeń satanistycznych. Oświecona grupa 144.000 to ci, którzy strzegą przykazań Bożych (Ap.12:17), przestrzegają, przechowują i przekazują następcom oraz następnym pokoleniom. Biblijny zwrot "z kobietami się nie splamili" (Ap.14:4) nie ma nic wspólnego z typowym kościelnym celibatem watykańskim. Podkreśla, że chodzi o wierzących (obu płci), którzy trzymają się z dala od Nierządnicy i jej córek (Ap.17:5; 18:4), a więc od kościołów odstępczych satanistycznej religi politycznej (Jer.3:20; Ez.23:2-4; Ap.17), a nie tylko od prostytucji, zboczeń i wynaturzeń. Tylko w ten sposób można uniknąć splamienia duchowym nierządem, który w Biblii oznacza także różne formy odstępstwa i bałwochwalstwa (Wj.34:15; Sdz.2:17; Ap.14:8). 

Iluminat Jan Apostoł nawiązuje liczbą 144.000 jako Resztki Bożej do proroctwa Sofoniasza: "Resztka Ludu Bożego nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy" (Sof.3:13). Nienaganność odnosi się w Biblii do odrzucenia fałszywych czy fabrykowanych cudów, proroctw, objawień i kłamstw propagowanych przez odstępcze systemy religijne (Pwt.18:9-13), a zarazem do życia w zgodzie z Prawem Bożym (Ap.14:12). Iluminati są zatem oświeceni przez Boga, znają prawa i zasady postępowania wyznaczone przez Boga, Absolut, nie są unurzani w satanistyczne sidła wynaturzeń, fałszu, bezbożności, zbrodni i dewiacji. Pieczęć Boga to znak Jego autorytetu (Ez.20:12) i duchowej władzy oświecających sił światłości. Piętno Bestii to przyjęcie w to miejsce autorytetu demonicznego człowieka upadłego w sidła zboczeń, wynaturzeń, żądzy władzy i siania wojennej destrukcji, żądzy zysku za cenę cudzej biedy i nędzy. Satanistyczna Bestia usiłuje zmienić Prawo Boże, czyniąc tę zmianę znakiem swego autorytetu (Dn.7:25) i przymuszając świat ludzki do przyjęcia go (Ap.13:17). Natomiast lud Boży z narażeniem życia okazuje wierność wobec Prawa Bożego (Ap.12:17;14:12) objawianego za pomocą wielkich iluminatów, proroków jak Zaratusztra, Henoch, Noe, Abraham, Mojżesz, Jezus, Muhammad, Kabir, Saibaba. 

Biblia jasno przedstawia dwie grupy ludzi, jedni ci pierwsi to 144 tysięcy wykupionych z ziemi jako pierwociny dla Boga. Nie wszyscy są pierwocinami dla Boga bo ci którzy przychodzą z wielkiego ucisku to nie pierwociny dla Boga i oni nie zostali wykupieni z ziemi z pomiędzy ludzi. Pierwociny to ci, którzy są starszymi, bardziej doświadczonymi i mądrzejszymi duszami ludzkimi na tym świecie. Iluminaci to 144 tysiące wybranych przez Boga, którzy stanowią coś w rodzaju starszyzny duchowej dla ludzkości, święci, mędrcy, cudotwórcy, mistrzowie mądrości, oświeceni światłem Bożym, prawdziwa elita świętych na tym świecie. Iluminaci, podobnie jak Franciszek z Asyżu czy Ojcie Pio z Pietrelciny - często walczą z siłami ciemności, walczą z atakującymi ich szatanami, walczą ze złymi demonami, z mrocznymi politykami i demonicznymi kapłanami religii politycznej opętanej żądzą władzy nad światem. Gautama Buddha także zmuszony był walczyć z ciemnością i mrokiem, z nienawiścią do światła oświecenia, z awersjami podłych satanistycznych marionetek zwalczających zaciekle wszystko co dobre, piękne, zdrowe, pokojowe, uczciwe, prawe i prawdziwe. Widzący mogą rozpoznawać iluminatów po jaśniejącej niczym słońce aurze białego boskiego światła jaka otacza oświeconych, czasem nawet na odległość kilkuset metrów wokół ich fizycznej ziemskiej postaci. 

Iluminaci od zawsze obecni są na ziemi jako wybrańcy Boga pośród zwykłych ludzi, trzymając straż, aby zło nie rozszerzyło się ponad miarę, a zatem pracują dla powstrzymania szkaradnego zła pleniącego się na ziemi za sprawą 200 milionów złośliwych i zwyrodniałych dzieci Szatana Diabła. Iluminaci ograniczają mrocznym siłom satanistycznej czarnej loży jej szkaradną działalność wyzyskiwania, zniewalania i terroryzowania społeczeństw, gdyż wezwana co pewien czas pomoc od Boga kładzie kres wyzyskowi, grabieży i imperializmowi, kładzie kres zbrodniczym imperiom jakie siły ciemności tworzą na Ziemi. W dawnych czasach takim imperium satanistycznego zła był Babilon, później Rzym, Watykan, Cesarstwo Niemieckie, Cesarstwo Francuskie, Chanat Krymski, Carat czy Niemcy Hitlera, chociaż oczywiście wiele innych imperiów ciemności także należałoby wymienić. Dzięki świadectwu iluminatów czas istnienia takich mrocznych i zbójeckich imperiów ulega skróceniu, a męki społeczeństw w piekłach imperialistycznego satanizmu ulegają znacznemu skróceniu. Iluminati ograniczają panoszenie demonów wyzysku, terroru, bestialstwa, wynaturzeń i zboczeń, za co są znienawidzeni przez wszelkiej maści satanistycznych popaprańców, jawnie lub ideowo związanych z diabelską czarną lożą. 

Biblia tylko trzy razy wymienia liczbę 144.000 (sto czterdzieści cztery tysiące. Jedyne trzy miejsca, w których występuje w Biblii to słowo, znajdują się w Apokalipsie świętego Jana Apostoła czyli w Księdze Objawienia. Przytoczmy te trzy miejsca dla tych, którzy zechcą głębiej studiować Objawienie Boże:

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela (...); (Ap 7:4, Biblia Tysiąclecia - dalej: BT).

Potem ujrzałem: a oto Baranek stojący na górze Syjon (Zion), a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca (JHWH) wypisane na czołach; (Ap 14:1, BT). 

I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi; (Ap 14:3, BT). 

Wedle dawnych nauk hermetycznych, na Ziemi pośród ludzkości zawsze jest 144 tysiące świętych, mistrzów i proroków Bożych, którzy są duchowymi mędrcami, nauczycielami, cudotwórcami, kierownikami duchowymi prorockich bractw, zakonów i szkół wiedzy tajemnej. Od wieków uważano ich za zbawionych za życia, wybranych przez Boga, wysłanników niebios, duchowo przebudzonych, oświeconych czyli iluminatów, jako że illuminatus oznacza po łacinie osobę oświeconą, a liczba mnoga to illuminati - oświeceni. Demoniczne wcielenia dzieci Szatana Diabła, strzygi i upadłe demony oraz osoby opętane przez mroczne siły światowego satanizmu nienawidzą oświeconych, nienawidzą iluminatów i od wieków zmyślają oraz rozpowszechniają o iluminatach rozmaite oszczerstwa, o czym przekonało się w historii bardzo wielu braci z wielkiego białego braterstwa oświeconych dusz - z zakonu iluminatów.

Sowa - symbol zakonu iluminatów
Ludzie oświeceni, czyli ludzie całkowicie przebudzeni, osiągnęli już swój cel ewolucyjny tutaj w tej fizycznej czasoprzestrzeni, na planecie Ziemia. Ramana Maharishi, Lew Tołstoj, Sathya Sai Baba czy Jiddu Krishnamurti to wielcy oświeceni dobrze znani w XX wieku. Ludzie oświeceni, czyli ludzie całkowicie przebudzeni, posiadają stan umysłu cechujący ich wielkim spokojem, wielkim poczuciem własnej wartości - są świadomi siebie jako odwiecznych istot stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, Absolutu. Oświecenie czy iluminatio to określenie stanu osób, które mają dostęp do specjalnej wiedzy z pułapu Boskości (Daiwam), czyli głębokie duchowe objawienie (marefa, gnoza), głęboki wgląd do sensu i celu wszystkich rzeczy poprzez komunikowanie się z czystą świadomością boskiego istnienia. Z umysłu takiego człowieka zostają usunięte wszystkie ograniczenia, a sam człowiek oświecony, iluminat, charakteryzuje się nieskończonym współczuciem, mądrością i mistycznymi umiejętnościami. Oświeceni prowadzili do oporu przeciw tyranom i reżimom tak feudalnym jak i kapitalistycznym, zawsze starali się uświadomić zniewolone naród odnośnie ich praw i możliwości, wygrać intelektualne i religijne debaty z ciemnotą satanicznego religianctwa polityczno-dogmatycznego, wielu z nich w obronie innych ludzi straciło swoje życie cierpiąc inkwizycyjne prześladowania. 

Miliony ludzi na Ziemi jest otępiałych i potulnych, zastraszonych i zbyt przerażonych, aby walczyć o własną wolność o polepszenie egzystencji. Obecny na początek XXI wieku światowy system w Ameryce i Europie jest prawie doskonałą tyranią kapitalistyczną, bliską perfekcji pod absolutną kontrolą satanistycznej czarnej loży (wielki biznes i służby specjalne). Misją oświeconych czyli iluminatów jest pomaganie ludziom zniewolonym, aby odzyskali swoją godność, pomoc w zrzuceniu zniewalających kajdanów, by mogli stanąć prosto, podnieść się z kolan i żyć według Boskich Praw. Oczywiście jest to grupa ludzi, którzy noszą w sobie Iskrę Boską, nie tolerują stanu niewolnictwa, siania strachu, już znaleźli łączność do Wyższej Jaźni, są w kontakcie z Wyższą Jaźnią i pozbyli się strachu przed polityczno-ekonomicznymi tyranami tego świata zepsucia i wyzysku. 

W każdym człowieku jest indywidualna Iskra Boża, źródło światłości, miłości i prawdy, a Bóg znajduje się we wszystkich częściach życia, w całym jego obrazie. Jaką drogę wybierzesz, jakie okno na świat otworzysz tym się staniesz, istotą światła w duchu Boga lub istotą mroku ściemnioną przez światowe satanistyczne siły ciemności czarnej loży Szatana Diabła. Prawdziwie oświeceni, iluminaci,  są już całością, żyją w nieskończonym świetle i miłości Boga i jakby ich nie nazwał: świętymi, mistykami, wędrownymi mędrcami, pustelnikami, a nawet gnostykami wszyscy rozmawiają i medytują z Wyższym Ja, umieją odróżnić dobro od zła, odsiali już ziarno od plew, ciemność od światła, fałsz od prawdy. Aby dojść do takiej formy życia potrzebny jest wysoki poziom samokontroli i samodyscypliny, należy żyć bez grzechów, uwolnić się od dewiacji i zboczeń, inaczej nie można liczyć na kontakt z Wyższą Jaźnią, Z Duchem Wszechrzeczy, z Bogiem, z Absolutem. Wszyscy, którzy iluminatów oczerniali i znieważali, trafili do piekła, a ci którzy idą mroczną drogą satanistycznego oczerniania iluminatów na pewno z rozkazu Boga skończą w ciemnościach piekieł i nigdy już nie powrócą do świata ludzi jako najgorszy pomiot z dzieci Szatana Diabła, najgorsi wrogowie światła, prawdy i Boga. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz