piątek, 5 stycznia 2018

Jak rozpoznać satanistów - poradnik

Jak rozpoznać satanistów i satanistki oraz osoby owładnięte przez demony 


Satanizm to wielkie spektrum rozmaitych szkodliwości i specyficznych zachowań oraz poglądów. Pod hasłem satanizm mamy na myśli także wszystkie jego klony, duplikaty i odmiany, w tym lucyferyzm, diskordianizm, chaotyzm, laveyizm, czarnoksiężników, czarną lożę, panów ciemności i mroku, demony otchłani. Satanizm to zarówno krwawe kulty satanistyczne jak i wyrafinowane ideologie satanizmu filozoficznego. Satanizm to także wpływy subkultur modowych, sposób ubierania się w kolorach ciemnych i ponurych, czarnych, brunatnych i szarych, a także ciemny, czarny, brunatny lub szarawy wystrój wnętrz, szkodliwe dla psychiki rodzaje muzyki, stosowanie środków halucynogennych niszczących umysł, serce i duszę Człowieka. Satanizm to wszystkie osoby owładnięte duchem satanistycznego ściemnienia, osoby o szarych i ciemnych aurach, czarnoludy (mroczyciele), brunatniaki i szaraki wszelkiej maści, w tym aury jasnoszare dość łatwo udające uduchowienie i światłość (zawsze przesadnie i w sposób radykalny, często głupkowato). Satanistyczne kreatury poznaje się także metodami wglądowymi po tajemnych znakach pojawiających się w odpowiednich warunkach na ich czole, twarzy, dłoniach, stopach lub tułowiu - jednakże wymagałoby to dokładnego, nieomal lekarskiego badania podejrzanego o silniejszy związek z demonicznymi siłami ciemności i piekielnego czarnoksięstwa. 

Pan - Bafomet - koziogłowy satyr i pedofil
Satanistom obce jest jakiekolwiek poczucie wdzięczności - bez wahania zaatakują swoich dobroczyńców kiedy tylko przestaną im być potrzebni. Sataniści, owszem, dziękują czasem, ale tylko ustami, a wyciśnięcie z nich okazywania wdzięczności powoduje rozbudzenie żądzy zemsty i chęć szkodzenia osobom domagającym się od nich okazywania wdzięczności. 

Sataniści są są osobnikami skrajnie megalomańskimi, zboczonymi seksualnie i rasistowskimi (zwykle fobicznie nie znoszą jakiejś rasy czy narodowości, np. Ruskich, Murzynów, Żółtków albo Żydów). 

Sataniści dobierają i szkolą osoby posiadające dar łatwego wysławiania się, co pozwala im "zagadać" niemal każdego z pomocą najbardziej nawet absurdalnej demagogii. 

Sataniści mówiąc o sprawach najważniejszych i bliskich sercu każdego człowieka, nie angażują się emocjonalnie, nie przeżywają tego tak, jak normalni ludzie. Mówią monotonnie, wolno i bez emocji - ot tak sobie, jak o każdej innej sprawie. Sprawy narodowe ich nie obchodzą i nie dotyczą! 

Sataniści w rozmowach często dają wyraz swej "uczoności", co przeradza się łatwo w poczucie wyższości i arogancję (charakterystyczną sataniczną butę, wyniosłość). 

Sataniści są prawdziwymi mistrzami odwracania kota ogonem, oraz zmieniania znaczeń słów. 

Sataniści odznaczają się wielką pewnością siebie, nadmiarem poczucia własnej wartości, często przeradza się ona w butę, najczęściej w zbyt wygórowane ceny wszystkiego co oferują. 


Satanistom z reguły brak ogłady towarzyskiej, brak delikatności i taktu. Uwielbiają wulgaryzmy i seks kopulatywny (używanie zamiast miłości, "przecież to był tylko seks i nic więcej"). 

Satanistkom w szczególności brak jest delikatności, skromności i poczucia wstydu. Są bezpardonowo wścibskie i bezwstydne. Seks i własny tyłek stanowi dla nich głównie towar na sprzedaż (masaże erotyczne, full serwis za odpowiednią cenę). 

Duch satanistyczny jest na wskroś przesiąknięty sceptycyzmem, wszystko podważa, poddaje w wątpliwość, dąży do destrukcji i zniszczenia. Sataniści nie są w stanie stworzyć niczego pozytywnego i budującego. Sataniści zniszczą każdą kulturę, każdą ekonomię, każdy ład moralny - pozostawiając jedynie chaos, dekadencję, ofiary rewolucji seksualnych i ekonomicznych. 

Satanizm jest ekspansywny i żądny wszelkiej władzy, dominacji nad innymi. Władza to naczelny motor aktywności satanistycznej. Satanistyczny duch tytanów, olbrzymów to dążenie do wysokiej pozycji władzy za wszelką cenę, bezpardonowa eliminacja innych i zajmowanie ich stołków i foteli oraz panoszenia na kluczowych pozycjach przywódczych w społeczeństwie, firmach, bankach. 

Sataniści brzydzą się pracą fizyczną (czy ktoś widział satanistę pracującego przy budowie dróg albo w kopalni?). Ich ulubionymi zajęciami jest spekulacja i handel oraz zawody prawnicze, dziennikarskie, bankowe i polityczne. Najczęściej zostają adwokatami (zamknięty klan), prokuratorami, komornikami, sędziami aby sądzić i zamykać niewinnych na podstawie złośliwych oszczerstw i pomówień. 

Sataniści często ukrywają swe pochodzenie etniczne, udając rodowitych mieszkańców kraju, w którym pasożytują i sabotują wszystko co dobre. Nierzadko grają rolę "superpatriotów". Zdarza się, że członkowie tej samej rodziny satanistycznej występują pod różnymi nazwiskami. Wpadają we wściekłość i furię, gdy ktoś odkryje ich prawdziwe pochodzenie, ich prawdziwe nazwisko itp., co jest cechą zupełnie niespotykaną wsród innych grup społecznych. 

Satanizm świąteczny - mięso i alkohol oraz obżarstwo

Wśród satanistów silnie umocowana jest instytucja sadystycznej okrutnej zemsty, w tym z pomocą środków czarnomagicznych. Ulubionym rodzajem zemsty satanistycznej jest zamordowanie osób najbliższych ofierze, bo w ten sposób cierpi ona więcej, niż gdyby sama została zabita. 

Satanista czy satanistka nigdy nie przyłoży ręki do potępienia swoich pobratymców, choćby przedstawiono mu niezbite dowody zbrodni czy nadużyć. Będzie zawsze, bezwarunkowo popierać swych mrocznych współplemienców w duchu czarnego pana, idąc w zaparte wbrew faktom lub pokrętnie tłumacząc je na ich korzyść, w typowo satanistyczny sposób odkręcania kota ogonem.

Sataniści są mistrzami konspiracji wykorzystywania innych dla swoich celów. W każdym nowym środowisku w mig odnajdują współplemieńców i skrycie rozgrywają sprawy na swoją korzyść (tworzą własne kółka i grupki). Sztandarowym przykładem jest eLGieBeT - pół tajna, ogólnoświatowa organizacja satanistyczna, która służy celom polityki satanistycznej i którą niezmiennie kierują adepci satanizmu. 

Sataniści łatwo się adaptują w każdym otoczeniu i przez długi czas doskonale udają oddanych sprawie czy organizacji do której się przyłączyli. Potem się nagle okazuje, że mają zupełnie inne cele, prowadzą tajną szkodliwą działalność, starają się zdobyć władzę albo kręcą afery finansowo-seksualne przeciwko liderom, rozbijają rodziny w społeczności, przejmują władzę. 

Sataniści nie uznają żadnej świętości ani niezmiennej prawdy. Świętością jest tylko to, co służy samym satanistom, których funkcjonowanie często pokrywa się z charakterystyką niektórych psychopatii i zaburzeń charakterologicznych. 

Sataniści kierują się podwójną moralnością - jedną w stosunkach między sobą, a całkiem inną na użytek nieświadomego ich obecności otoczenia. Hipokryzja czy obłuda w dziedzinie moralności jest cechą charakterystyczną satanistów i satanistek. 

Sataniści są zasadniczo mściwi i okrutni, nawet dla bliskich, mają mentalność istoty gadziej. Nigdy nie okażą żadnego miłosierdzia obcym, tj. osobom nie owładniętym przez mrocznego czy szarackiego ducha satanizmu. 

Sataniści nigdy za nic nie przepraszają, nie okazują żadnej skruchy za najgorsze zbrodnie i absolutnie nigdy nie zadośćuczynią dokonanego zła. Człowiek za doznane krzywdy zapała gniewem na krótko ale jest skłonny do pojednania i zapomnienia. Satanista natomiast nie da po sobie tego poznać, ale zacznie skrycie i przebiegle niszczyć przeciwnika, zaprzęgając do tego całą swą inteligencję i umiejętności, na zimno, z wyrachowaniem planując zemstę lata na przód.

Satanistów cechuje poczucie wyższości i wybraństwa (dzieci Lucyfera lub Szatana), które przechodzi w groteskową megalomanię. Z tego powodu nigdy nie ścierpią doznanego upokorzenia - a upokorzeniem była dla nich także pomoc uzyskiwana od zwykłych ludzi i bliskich w czasie dla nich trudnym. Satanista, który zawdzięcza Człowiekowi swe ocalenie, będzie go nienawidził i starał się skrycie zaszkodzić każdemu swemu dobroczyńcy. 

Satanista będzie pochlebcą i przyjacielem (inwestycje) dopóki ciągnie z Człowieka korzyści. Gdy osiągnie swój cel, zmieni się nie do poznania i bez skrupułów staje się lichwiarzem, wyzyskiwaczem, oprawcą. Satanista sprytnie zachęci Człowieka do udziału w przestępczych procederach, ale złapany na gorącym uczynku natychmiast wyda swych dobroczyńców i wspólników, aby ci zginęli razem z nimi, a nawet potrafi udawać ofiarę tych, których namówi do przestępstwa i wystąpi przeciwko swoim ofiarom jako świadek koronny (zachowując wolność). 

Satanistyczną specjalnością owładniętych przez czarnych panów jest przewrotność i pokrętna logika w argumentowaniu, tzw. logika paranoiczna o dużej sile przekonywania i totalnej fałszywości (wysoki stopień komplikacji zakłamania trudnego do wykrycia). 

Sataniści, podobnie jak tzw. "piąta kolumna", nie czują żadnego przywiązania do narodu czy plemienia, wśród którego żyją, często od dzieciństwa mają wrażenie inności i wyobcowania, w tym inności seksualnej lub innej płci. Sataniści nie czując żadnego przywiązania do narodu, wśród którego żyją, bez sentymentów wyjadą z kraju, oczerniając Ojczyznę i udając wielce “dyskryminowanych”, a za granicą zaś udają patriotów, włączają się do organizacji narodowej swojej starej Ojczyzny i starają się je opanować albo rozbić (natarczywie srają w gniazdo zwane Ojczyzną). 

Sataniści oraz satanistki przyjaźnią się i zawierają małżeństwa przeważnie tylko pomiędzy sobą. Innych co najwyżej wykorzystują cynicznie dla zdobycia majątku lub pozycji, a po latach okazuje się, że "nigdy ich nie kochali", "nic nie czuli", a w razie choroby używanej osoby "przecież nie będą marnować sobie życia na jakiegoś inwalidę". 

Satanistyczna rasa czarnych panów wykazuje swego rodzaju "nadaktywność" - zawsze sataniści stoją na czele wszystkiego, co jest skrajne, czy to w polityce, czy w nauce, czy w religiach. Zajmują pozycje zboczonych i wynaturzonych radykalistów, skrajnych radykałów, skrajnych liberałów, a nawet skrajnych religiantów (gdzie swoją aktywnością niszczą religię Boga).  

Im satanista czy satanistka jest osobą starszą, bardziej uwikłaną w mroczne procedery, ma wyższą rangę w satanistycznej czarnej loży sił ciemności - tym bardziej uwydatniają się pewne charakterystyczne deformacje, cechy wynaturzenia jak np. mocno krzywy członek u mężczyzn, kaczkowaty kołyszący chód, charakterystyczne wychudzenie z wyniszczeniem wskazującym na utratę sił życiowych na rzecz wyższych demonów, często anoreksja lub bulimia, wąska i pociągła czy spiczasta twarz, znacznie głębsze oczodoły, brwi osadzone bardzo wysoko i łukowato, specyficznie dłuższy nos o spiczastym wyglądzie z profilu, nos bardziej rozłożysty patrząc z przodu, satanistki mają często bardzo wąską przegrodę nosową pomiędzy oczyma, odcinek między nosem a górną wargą jest znacznie dłuższy. Dziwne i niespotykane natężenie deformacji występuje w stosunku do ogółu ludzkiego otoczenia, tak, że niejako charakterystycznymi deformacjami satanistyczne jednostki wyróżniają się wyraźnie z otoczenia. 

Ucho wielkie u satanistów w dolnej części często nie posiada opuszki, jest jakby po linii prostej wrośnięte w głowę. U góry jest bardziej spiczaste, niż u Ludzi. Często uszy u satanistów są jakby zdegenerowane, nieproporcjonalne, wielkie i odstające, bardzo nietypowego lub dziwacznego kształtu. W ramach fizjonomiki można się bardzo szczegółowo nauczyć rozpoznawać duchy owładnięte przez satanistyczne siły ciemności po cechach uszu, nosa, ust i proporcji twarzy. 

Sataniści często mają problemy z tożsamością płci i orientacją seksualną, twierdzą, że nie chcą być płcią w jakiej się urodzili, stąd częste u nich kastracje tzw. zmiany płci czy pozbywania się biologicznej płci. Intensywne wychowanie w duchu akceptacji własnej płci biologicznej, wychowywanie dziewczynki na kobietę, a chłopca na mężczyznę - często gasi przynajmniej częściowo mroczne skłonności satanistyczne w okresie dojrzewania. 

Sataniści często mają zwiększoną defektywność fizyczną w postaci dziwacznych anomalii cielesnych, w porównaniu z otaczającą ludzką społecznością. Specyficzne deformacje głowy, zdeformowane twarze, zdegenerowana cała postać, zdeformowane kończyny, zdeformowane w dziwny sposób narządy płciowe, zaburzone proporcje budowy ciała w danym narodzie. Do defektów można zaliczyć także uporczywe dziwaczne fobie, których satanistyczne jednostki nie chcą się pozbyć, nie chcą lub nie mogą się z nich leczyć. Często defekty i deformacje oraz fobie są tematem tabu, którego przy osobie nie wolno poruszać, bo się zemszczą srodze za to. 

Sataniści miewają często charakterystyczne dla siebie rzadko spotykane tiki mięśni twarzy i często tiki w postaci specyficznego niespotykanego poruszania ramionami lub tułowiem. 

Sataniści i satanistki często mają upodobanie w mrocznych symbolach tatuowanych na własnym ciele, także do samookaleczeń, robienia nacięć na ciele, piercingu, przerabiania ciała na inne z pomocą operacji plastycznych, botoksu, silikonu etc. 

Wszystko, co istnieje na Ziemi, w poczuciu satanistów należy do satanistów, a w ręku Ludzi znajduje się tylko przejściowo. Obowiązkiem satanisty jest odbieranie Ludziom ich własności przy użyciu dowolnych sposobów, włącznie z oszustwem czy zabójstwem. Człowieka można również okłamać, oszukać, wykorzystać i nie jest to żadnym grzechem, gdyż Ludzie dla satanistów to tylko odrażające zwierzęta z ludzką twarzą. Im silniejszy duch satanistyczny, tym bardziej udziela się w dziele wyzyskiwania i okradania Ludzi oraz doprowadzania Ludzi do biedy i nędzy czy nawet śmierci głodowej. 

Sataniści chętnie atakują i niszczą wszelkie prawdziwe religie oraz mistyczne filozofie pochodzące od Boga. Walka z religią i moralnością jest jakby wpisana w geny jednostek satanistycznie uwikłanych. Sataniści nie zwalczają zepsutych moralnie kapłanów, bo to ich kamraci, zakonspirowani w religiach agenci - sataniści zwalczają religie objawione przez Boga i samego Boga. Zwalczają bowiem to, co pochodzi do Boga i samego Boga, a to dla samej satanicznej zasady walki z Bogiem, eliminacji wszelkiego Światła i Prawdy. 

Naczelną zasadę satanizmu najlepiej oddaje hasło: "Mądry diabeł to diabeł dobrze zakonspirowany"! Typowe przykłady to zboczeni seksualnie pedofilią, pederastią i sodomią kapłani oraz zakonnicy różnych religii - diabły zakonspirowane pod latarnią. 

Jednym z głównych celów satanizmu jest wszechstronne zepsucie rodzaju ludzkiego, stąd działania na rzecz wszelakiego zepsucia Ludzi (fizyczne, psychiczne i moralne), poczynając od tatuażu, sznytów, piercingu, botoksu, silikonu, niepotrzebnych operacji plastycznych, chirurgicznej kastracji (pseudozmiany płci, operacje-kastracje), transwestycyzmu, poprzez szkodliwą dla zdrowia żywność, wszelkie narkomanie, alkoholizm, nikotynizm, zatruwanie powietrza, zatruwanie wody i gleby, niezdrowy styl życia, niszczenie lasów i puszcz, szkodliwe pseudoleki, chemizacja medycyny, niemoralne sposoby życia (sodomia, pedofilia, kurewstwo), skazywanie niewinnych na więzienie aby cierpieli katorgę, a kończąc na ludobójczych wojnach w których giną w rzeziach miliony ludzi. 

Satanistyczny system polityczny umie trzymać osobę niewinną jako podejrzaną przez kilka czy kilkanaście lat w areszcie tymczasowym (polskie rekordy to 12 lat bezpodstawnego aresztu), umie zrabować cały majątek z pomocą komornika albo skazać na długoletnie więzienie z powodu pomówień i oszczerstw sprytnych satanistów, ale nie ma praktycznie żadnych mechanizmów natychmiastowego zwalniania osób niewinnych ani należytego zabezpieczenia odszkodowań dla ofiar zbrodniczego więziennictwa, mafijnej satanistycznej psychiatrii sądowej, zwyrodniałych sędziów i komorników satanistów. 

Satanistyczny diskordianizm to sianie wzajemnych awersji, dysharmonii i niezgody w różnych towarzystwach i organizacjach, organizowanie i podsycanie wzajemnie zwalczających się stronnictw, a na nawet podsycanie kłótni i rozstania pomiędzy zgodnymi dotąd małżonkami. Podpuszczanie ludzi do wzajemnych kłótni aby się znienawidzili, opuścili ruch czy organizację, namawianie do działalności przestępczej, perwersji i zboczeń seksualnych - typowa działalność satanistycznej konspiracji dążącej do władzy nad światem ludzkim. 

Sataniści stosują zasadę “cel uświęca środki”, a najwięksi znani w historii zbrodniarze, mordercy, zdrajcy byli w ogromnej większości satanistami, a w dawnych czasach wyznawcami Lucyfera lub greckiego satyra Pana: (Kaligula, papież Grzegorz XIII i wielu innych papieży, król Filip IV piękny, król Henryk VIII, Luter, Hitler, Franco, Pinochet). 

Sataniści nienawidzą zwykle organizacji służących ludziom i rozwojowi duchowemu człowieka, takich jak różokrzyżowcy i masoneria pochodząca od zakonu templariuszy, iluminatów, wschodnich ruchów misteryjnych, wschodnich sztuk walki, obrońców praw człowieka, ekologów walczących o ochronę środowiska naturalnego, ruchów na rzecz pokoju i jedności pomiędzy narodami, ruchów na rzecz abstynencji i trzeźwości etc. Jeśli do nich sataniści wstępują, to po to, aby je zniszczyć od wewnątrz. 

Sataniści są jednostkami skrajnie megalomańskimi, wedle swego uznania nieomylnymi, a wszystko złe co czynili było im zawsze jakoś bardzo potrzebne na ich indywidualnej własnej ścieżce życia. Wedle samych siebie, nigdy się nie mylą, zawsze mają  rację, a ich punkt widzenia jest zawsze jedynym i słusznym, najwłaściwszym. Czy sataniści np. kiedykolwiek przeprosili kogokolwiek za wyrządzone zło, zboczenia czy niemoralność? Nigdy! 

Sataniści wszędzie pchają się na “doradców” (kołczów), chcąc wpływać na decyzje i sposób działania liderów ruchów duchowych jak i politycznych. Jest to skuteczna metoda satanistycznego sprawowania faktycznej władzy bez ponoszenia odpowiedzialności, gdyż wielu przywódców ulega satanistycznym demagogiom swoim mrocznych doradców (kołczów). Świetnym przykładem jest historia “Solidarności” w Polsce, która szybko z organizacji społecznej walczącej o prawa robotników stała się niszczycielką ruchu robotniczego dbającą o wysokie pensje i wygodne posadki swoich działaczy. 

Podstawiają satanistyczne kobiety lilithowe na żony lub kochanki Ludziom, którzy wybijają się ponad przeciętność, kierują organizacjami społecznymi, politycznymi lub duchowymi. Powiązanie danej osoby z satanizmem to sposób na jej zneutralizowanie dla sprawy światłości (poprzez problemy osobiste, których lilithka narobi). A gdyby Człowiek mimo to pozostał wierny swojej społeczności, satanistka będzie najlepszą donosicielką  do najbliższej czartowskiej, zwykle nieformalnej organizacji sił ciemności i zdrady (do czarnej loży satanistycznej lub do szaraków lucyferycznych). Długotrwałe afery rozwodowe to typowa szkaradna działalność zdradliwej satanistycznej lilithki wobec liderów duchowych, społecznych i politycznych. 

Sataniści często głoszą filozofię hedonizmu - życia dla sprawiania sobie przyjemności, a także żyją wedle zasady, że w życiu rzekomo "trzeba wszystkiego spróbować" - próbując oczywiście wszystkiego co złe, szkodliwe, demoniczne, zboczone, bandyckie i mordercze. Potrafią wywołać zamieszki lub lokalną wojnę, aby sobie bezkarnie popróbować rabowania, niszczenia, mordowania, gwałtu i terroru, a także kanibalnego ludożerstwa, gwałcenia nieboszczyków, palenia ludzi i zwierząt żywcem etc. 

Sataniści nie cierpią wolnych narodów samodzielnie kształtujących własny ustrój polityczny, w tym religię i filozofię życia, w maksymalny sposób niezależny od kilku central światowego satanizmu (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Arabia Saudyjska, Korea Południowa). Przykładem niszczenia wolnych narodów jest Libia Muamara Kadafiego, Związek Radziecki i demoludy, Rosja Putina, Węgry Orbana, Chińska Republika Ludowa, Korea Północna Kimów, szyicki Iran, Syria Baszara al-Asada, buddyjski Tybet Dalaj Lamów, Afganistan, Państwo Izrael... 

Sataniści osłabiają morale narodu, plemienia czy ruchu duchowego. Pod osłoną haseł “humanizmu”, “postępu”, “tolerancji”, akcji pseudo charytatywnych, szerzą zboczenia, pornografie, pedofilstwo, sodomię, narkomanię, pijaństwo i rozwiązłość. 

Bardzo często satanista czy satanistka nie atakuje upatrzonego przeciwnika bezpośrednio, lecz sprytnie i demagogicznie posługuje się innymi (zwykle głupimi i bezwolnymi kreaturami), sam/a ograniczając się do roli inspiratora i kibica. 

Satanistyczni artyści czy raczej pseudoartyści propagują rzeczy obrzydliwe, dysharmonijne, zboczone, wyśmiewają tradycje narodowe i ludowe, wyśmiewają oraz poniżają wszelką duchowość i mistycyzm, a także wulgaryzują język przekazu artystycznego. Przy każdej okazji atakują także ideał Boga czy Bóstwa oraz misteryjne religie objawione w danym narodzie. 

Sataniści starają się, aby ich prawdziwe cele były nieznane Ludziom i doszli w tej sztuce maskowania się do dużej biegłości. Kluczem do zwycięstwa jest posiadanie mediów. Satanistom należny odebrać media, zwłaszcza zaś telewizję, bo jest najpotężniejszym instrumentem oddziaływania na ludzi. Kto ma media, ten sprawuje rząd dusz, wciśnie ludziom do głowy każde kłamstwo, każde zboczenie i wygra każde wybory. 

Sataniści boją się ujawnienia prawdy o nich samych: ich nienawiści do Boga Stwórcy, skrajnego szowinizmu, rasizmu, pogardy dla ludzkości i ludzkich narodów oraz plemion, ich antyludzkich celów, łajdackich metod działania oraz ich fobii i lilithowych zboczeń seksualnych. 

Znaczna cześć satanistów to radykalni ateiści, zachłanni jedynie na dobra materialne, władzę i wpływy, zdolni dla nich nawet do zdradzenia swojej rodziny. Są tchórzliwi i przekupni – ale w razie przewagi stają się od razu aroganccy, bezczelni i mściwi. Nie znają słowa lojalność i wdzięczność. Zawsze trzymają z silniejszym, a gardzą słabym. 

Lucyfer - demon szaractwa udający anioła światłości

Sataniści generalnie nigdy nie działają dla dobra ludzkości czy lokalnej społeczności, i nie przyczyniają się do rozwoju świata ludzi, a jedynie żerują na innych i na przyrodzie. Nie produkują – wolą pośredniczyć w sprzedażny i kupnie, najlepiej przelewając z pustego w próżne i oddając się spekulacjom np. na giełdach papierów wartościowych czy żyjąc z lichwy od kredytów. 

Sataniści popadają we wściekłość i prawdziwą furię, gdy ktoś wyjawi ich prawdziwą tożsamość, ujawni skłonności, odkrywa ich prawdziwe zamiary, przejrzy ich podwójną grę. I po tym właśnie najłatwiej jest ich poznać: po odruchu robaka, który – gdy ktoś podniesie kamień pod jakim siedzi – zaczyna się wić i gwałtownie szukać kryjówki. 

Satanistów poznać po wytwarzaniu i rozpowszechnianiu ideologii zawierających tzw. teorie spiskowe, często wręcz absurdalne, jak chociażby wiara w płaską ziemię czy chemtrailsy. Sataniści wiedzą, że im człowiek głupszy, tym bardziej skłonny do wiary w absurdalne plotki i rozmaite brednie, a takiemu najłatwiej jest coś wmówić i najłatwiej jest takim głupkiem sterować. Głupki wierzące w rozmaite teorie spiskowe są narzędziami w rękach cwanych satanistycznych kreatur do robienia zamętu i siania chaosu. W im więcej kłamstw i fałszywych teorii człowiek wierzy, tym bardziej oddala się od Boga, który jest Prawdą. 

Sataniści psują system prawny wolnych narodów, tworząc jego karykaturę czy wręcz chimerę. Takim “nowym” systemem prawnym osaczają narody, które meczą się w nim, jak ryba wyjęta z wody. Prawo staje się niemoralne i wyniszczające obywateli: prawo zaczyna chronić ewidentnych przestępców, a prześladować zwykłych obywateli i szczególnie dręczyć dobrych oraz światłych Ludzi. “Troska” o kryminalistów, zniesienie kary śmierci, łagodne wyroki w zawieszeniu – wszystko to pojawia się z inicjatywy satanistycznej, odziane w sztandary “humanitaryzmu”, podczas gdy niewinni jako podejrzani latami przesiadują w aresztach śledczych, a w wypadku wykazania niewinności nie ma dla nich satysfakcjonującej rekompensaty ani kary więzienia dla zwyrodniałych sędziów i kłamliwych oskarżycieli czy skorumpowanych policjantów. 

Satanistyczność (szatańskość) jest często “nierozpuszczalna” i niezniszczalna. Świadczy o tym: odżywanie satanistyczności w trzecim lub czwartym pokoleniu, fenomen nigdzie indziej generalnie nie spotykany (demon wciela się w swoje wnuki lub prawnuki); powrót do satanizmu na stare lata, co dotyczy nawet osób zasłużonych dla organizacji antysatanistycznych i głęboko misteryjnych (po stłumieniu tendencji satanistycznych, na starość osoba demonieje, przybiera cechy zboczonego satyra). 

Mroczne tradycje satanistyczne przekazywane są z pokolenia na pokolenie, niektóre, jak w wypadku lucyferian, od kilku tysięcy lat (od czasów Wielkiego Potopu). Zwykle wiąże się z przerażającymi praktykami zbrodni i zboczeń ukrywanych w tajemnicy. Dzieci satanistów często poddawane są zniewoleniu narkotycznemu, pijaństwu (winopilstwu), pojeniu krwią menstruacyjną, seksualnemu wykorzystywaniu, gwałceniu, a także homoseksualnemu czy sodomicznemu gwałceniu w pedofilskich amokach o których w XXI wieku jest coraz głośniej. 

Sataniści chętnie kojarzą się z grecką ezoteryką, pradawnym hermetyzmem, z gnozą czy łacińskim okultyzmem, które oryginalnie są tym samym co duchowość i mistycyzm czy filozofia metafizyczna, a które de facto z satanizmem w jakiejkolwiek postaci nie mają nic wspólnego. Kto kłamliwie i złośliwie próbuje powiązać satanizm z dawnymi tradycjami wiedzy tajemnej i misteryjnymi religiami albo z różokrzyżem, masonami czy iluminatami - na pewno jest satanistycznym szkodnikiem i diabolicznym przestępcą. 

Osoby wedle gematrii czy numerologii łacińskiej, greckiej i hebrajskiej, mające w liczbowaniu Nous (Liczba Ducha) ich imienia, nazwiska lub imienia i nazwiska łącznie wibracje (666) lub z podwójną szóstką {x66, 6x6, 66x}, a także w sumach liczby 17, 15, 23 lub 217 - zwykle mają silne więzy ze światowym, mrocznym duchem satanizmu i demonicznymi siłami ciemności. Miejscowości z takimi wibracjami w liczbie Nous są zwykle matecznikami satanistycznych aktywistów i przywódców, siedliskiem i rozsadnikiem wszelkich zboczeń, dewiacji i wynaturzeń wszelkiego rodzaju. 

Sataniści to fałszywi ludzie, demony w ludzkich ciałach, istoty gadzie, gadoidy, mroczne i szkodliwe reptilce, szaraki udające ludzi. Tego, że nie lubią modlitw i mistycznych medytacji, boskich guru, proroków czy awatarów, obawiają się i unikają rytuałów misteryjnych w postaci egzorcyzmów czy inicjacji w świadomość niebiańskich bóstw, a ewentualnie podjęte inicjacje i zobowiązania religijne czy duchowo-misteryjne zrywają w dramatyczny sposób - zapewne nie trzeba przypominać, bo to oczywista oczywistość. 

Spożywanie szkodliwej dla rozwoju duchowego żywności, ekscesywnie szkodliwe diety, takie, które zatrzymują ludzi w rozwoju, opóźniają rozwój duchowy lub wręcz uniemożliwiają rozwój duchowy, to jedna ze specjalnych szkodliwości szerzonych przez satanistyczne i lucyperyczne ośrodki wpływu. Żywienie się dużymi ilościami mięsa i tłuszczu nie sprzyja pracy nad rozwojem duchowym, zatem różne paleo i arch diety uwielbiane są przez środowiska satanistyczne. Zakazane przez religie Boga i dobre szkoły duchowości pokarmy zwierzęce lub roślinne także są faworyzowane przez satanistów. Dobra żywność ma być naturalna, zdrowa, zorientowana na jarstwo czyli pokarm roślinny, ma unikać przelewu krwi i odbierania życia oddychającym stworzeniom, zatem wegetarianie, jarosze generalnie najbardziej minimalizują możliwy szkodliwy wpływ żywienia na rozwój duchowy. Człowieczeństwo i duchowość generalnie wykluczają spożywanie pokarmów z ciał zabitych istot gadzich do których zalicza się wszelkiego rodzaju niższe ewolucje, w tym gady, płazy i owady (robaki, insekty lub szerzej bezkręgowce), ale wpływowi sataniści i sekciarze lucyperyczni promują szkodliwe paskudztwa, a to czerwony barwnik z owadów, a to sok z dżdżownic, a to połykanie muchy lub zjadanie chrabąszcza w telewizji, zjadanie węży, ślimaków lub żab, połykanie mrówek na wzór niektórych małp, a nawet jakieś trujące dla duszy mączki ze świerszczy czy innych owadów czy insektów. Podtruwanie się narkotycznym żabim jadem także powoduje generalnie zatrucie świadomości i proces inwolucyjny. Zbyt ciężkie i zbyt tamasowe (ciężkie pokarmy) są niewskazane dla praktykujących jogę, tantrę, sufizm czy ajurwedę, medytacje buddyjskie i taoistyczne, reiki, a także wszelkie systemy duchowego rozwoju. Sataniści często stoją za promowaniem i produkowaniem oraz czerpaniem zysków z takich różnych szkodliwych diet i produktów pseudożywnościowych. Ogólnie desatanizacja, to wegetarianizacja odżywiania opartego o produkty naturalne, roślinne, z dodatkiem niewielkiej ilości produktów odzwierzęcych, jak mleko i jego przetwory, miód pszczeli, jajka niektórych ptaków etc. Produkty odzwierzęce w żywieniu prawdziwie  wegetariańskim są dobrze dobrane, tylko z takich, które działają dobroczynnie dla zdrowia i nie hamują rozwoju duchowego człowieka. 

**********************

2 komentarze:

  1. Znakomity artykuł prócz cech charakteru, destruktywnej działalności satanistów, zawierają szczegóły dotyczące rysów twarzy, sposobu poruszania, co jeszcze ukonkretnia wizerunek tych Złych z natury istot.

    OdpowiedzUsuń
  2. szatan nie jest ani wszechobecny ani wszechmocny
    pozdrawiam i błogosławię+++

    OdpowiedzUsuń