piątek, 21 grudnia 2012

Demokracja to nazizm zakamuflowany

Demokracja parlamentarna to zakamuflowany germański nazizm


Do każdej nawet najbardziej zbrodniczej i przykrytej ukrytymi znaczeniami idei można dorobić usprawiedliwiającą i wspierająca ją ideologię. Tak stało się w przypadku demokracji, kapitalizmu i innych niewolniczych dla ludzkości systemów kastowych. W dzisiejszych przepełnionych fałszem i kłamstwem czasach deprawacji społecznej oraz niemoralności demokracja stała się nie słusznie synonimem wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Wielu z niewolniczo omotanych wykrzyknie w swojej głupocie: i o to w tym chodzi! Jednakże człowiek uduchowiony i przebudzony duchowo postawi tylko jedno zasadnicze pytanie: czy wolność wolności jest równa?! Wolnością możemy nazwać każdą rzecz, idee, którą możemy zrealizować według określanego odgórnie prawa i schematu zachowań oraz istniejącej w społeczeństwie systemu moralno-etycznego. Co się jednak stanie, gdy od prawa odłączymy idee etyczno- moralne, a pozostanie swawolenie i wybryki. Otóż właśnie wtedy otrzymamy pojęcie demokracji czy raczej istniejącego pseudodemokratycznego parlamentaryzmu angielskiego mającego ludziom dawać igrzyska wyborcze bez realnego wpływu na partie polityczne i ukryte lobby biznesowo-gospodarcze trzymające władze. 

Demokracja jako hasło powstała współcześnie z potrzeby usprawiedliwienia ideologicznego kapitalizmu i niesprawiedliwości społecznej. W swej istocie brytyjski parlamentaryzm z wyborczą fetą i pozbawieniem ludu realnej władzy na rzecz partyjnych sługusów kapitalistycznych - nie jest demokracją w sensie wiecowej greckiej demokracji ludowej, bezpośredniej, z jawnym głosowaniem przez podpisy i podniesienie ręki lub miecza. 

Ideologia współczesnej parlamentarnej pseudo demokracji tłumaczy też potrzebę istnienia elit, które w sposób zgodny z prawem, konstytucją i systemem pseudo moralnym mogą w sposób całkowicie nieograniczony żerować i wykorzystywać masy społeczne dla swoich jawnych i ukrytych celów (zwykle przestępczych). Przykładowo, w Polsce 90 procent osób nie życzy sobie agresywnej walki z Rosją, ale ciemny i mroczny element satanistyczno-germańskie pośród polityków podsyca i napędza zbójecką bratobójcza nienawiść do Narodu Rosyjskiego, który genetycznie i historycznie można nazwać Ludem Wschodniopolskim, bo nosimy tę samą słowiańską haplogrupę R1a1a w naszych wspólnych, narodowych w swej istocie genach. 

środa, 12 grudnia 2012

Zakon Iluminatów i Liga Ziemian

Zakon Iluminatów i Liga Ziemian a Przebudzenie i Oświecenie Ludzkości 


Chwała Światłości Bożej! Zakon Iluminatów i jego Liga Globu Ziemskiego w skrócie zwana Ligą Świata będzie gwarantem światowego pokoju nieingerującym w politykę i suwerenność danego kraju chyba, że ten dąży do zbrojeń, wojny lub przemocy i niesprawiedliwości wobec własnego lub innego narodu. Zakon Iluminatów i jego Liga Świata (Liga Światła) za pomocą obywateli danego państwa obali każdy terror, dążenia do wojny, konfliktu i manipulacji polityczno- finansowej czy militarno-religijnej. Oświecenie nigdy nie przyjdzie do ludzi żyjących wedle zasad ustanowionych przez demoniczne siły chaosu i panów ciemności. 

Buddha - Wielki Illuminati - Przynoszący Przebudzenie i Oświecenie Illuminatus

Celem Zakonu Iluminatów i jego Ligi Świata jest pokój, rozbrojenie, walka z problemami społecznymi: głodem, lichwą, nałogami, wyzyskiem, bezdomnością, analfabetyzmem, chorobami, genetyczną modyfikacja (żywność, zwierzęta, człowiek, materia), szkodliwymi opryskami (pestycydy), tajnymi organizacjami politycznymi (Opus Dei, sataniści), globalizacją, a także walka z manipulacją, której celem jest tworzenie konfliktów a także z kłamstwem historycznym, zabobonami oraz z religiami politycznymi szerzącymi nienawiść i uprzedzenia do innych wierzeń religijnych. 

Celem drugorzędnym jest eliminacja zachowań i działalności wnoszących chaos, diskordię, telemę i agresje oraz strach: wojna, ludobójstwo, terroryzm, tajne stowarzyszenia polityczne, morderstwa, przemoc, molestowania seksualnego, pedofilii, destrukcji, manipulacji dla zysku (reklamy), ofiary w imię władzy, pieniędzy czy religijnego obłędu jak również: kłamstwa w imię własnych lub grupowych interesów (kosztem innego człowieka lub ogółu społecznego). 

Zakon Iluminatów i jego Liga Świata będzie dążyć do likwidacji zbójeckich systemów politycznych, partyjnych opartych na zasadach klasowych i wyzysku ekonomicznym. Zakon Iluminatów oraz jego Liga Świata będzie stawiała za wzór genialną jednostkę lub genialny zespół ponad stadny zwierzęcy obłęd i dążenie partyjnych grup manipulacyjnych do władzy. Celem polityki jest dobrobyt i szczęście narodu oraz ludzkości, dlatego reprezentanci narodów wolni będą od poglądów polityczno-ustrojowo oraz religijnych, wolni od działania na rzecz partii i korporacji biznesowych oraz osób trzecich.

Dobro kraju i narodu duchowego zawsze będzie poparte wiarą w Boga (wszystkie Imiona Bóstw, wizerunki i reprezentujące Boga religie jako Jeden Duch wedle zasady: Bóg jest jeden) i w zdolności człowieka! Naczelnym prawem człowieka jest dążenie do prawdy, wiedzy i duchowego oświecenia, a także we wszystko co ma na celu rozwój ludzkości, poprawę jego bytu i stabilną, bezpieczna przyszłość dla przyszłych pokoleń ludzkiego rodzaju. Nacjonalizm, nie ma zwykle nic wspólnego z narodem i tożsamością pierwotną, jest to celowe zatrzymanie społeczeństwa w otoczeniu iluzji opartej na amoku, podpartym bełkotem obcych nam kulturowo watykańskich demagogów czarnych sukienkach satanicznego transwestycyzmu.