ZAKON ILUMINATÓW

Duchowe Oświecenie i Zakon Iluminatów 


Z łaciny 'illuminatus" znaczy oświecony, w liczbie mnogiej, oświeceni to "illuminati". Oświecenie jest najwyższym stanem świadomości jaki może osiągnąć ludzka istota. Zakon Iluminatów to Zakon Oświeconych. Zakon Iluminatów inaczej nazywany jest w duchowości, w mistyce i ezoteryzmie, Duchową Hierarchią Mistrzów Mądrości lub Radą Oświeconych i ściśle związany z duchowym przebudzeniem ludzkości oraz prowadzeniem ludzi ku duchowemu oświecieniu i zbawieniu, ku wyzwoleniu z mrocznych kajdan ciemnoty, zabobonu oraz ignorancji, z niewoli ignrancji i niewiedzy (awidja) z niewolniczych szponów wszelkiego satanizmu. Bodhi Swaha w sanskrycie, w języku joginów i buddystów oznacza Oświeconą Jaźń. 


Duchową podstawą dla oświecenia czy urzeczywistnienia prawdziwej natury, jaźni, duszy, jest idea jedności nauk religijnych, poziom zrozumienia tego co jest w wielkich objawionych religiach wspólne i pomocne w rozwoju duchowym człowieka. Zakon Iluminatów swobodnie eksploruje nauki wszystkich wielkich religijnych objawień stosując zasady mistyki porównawczej dla wyłowienia istotnych dla duchowego rozwoju rzeczy które są wspólne w naukach objawionych, w naukach duchowych czy wiedzy tajemnej. 

Duchowa Hierarchia - Zakon Oświeconych 


Mistrzowie Duchowi, tworzący Hierarchię Duchową Mistrzów Mądrości, są strażnikami Bożego Planu na naszej planecie, wszyscy bez wyjątku pracują w Słuzbie Bogu Najwyższemu. Pracują w ukryciu poprzez swoich uczniów (czela) we wszystkich sferach ludzkiego działania, inspirując w ten sposób największe osiągnięcia człowieka w historii ludzkości. Mistrzowie Duchowi prowadzą i uczą, ale to ludzkość sama, odpowiadając z własnej nieprzymuszonej woli, tworzy nowe cywilizacje, chociaż zawsze to Mistrz Duchowy jest bezpośrodnim motorem przemiany ku dobru, wiedzy, mądrości i wzrostowi świadomości.

Główną rolą Hierarchii Oświeconych Mistrzów-Mędrców (Ryszi, Roszi) jest rozwijanie samoświadomości we wszystkich istotach i świadomości w niższych królestwach przyrody. Rolą Mistrzów Duchowych jest bycie wzorem dla ludzkości i przekazywanie woli logosu planetarnego, przejawu Absolutu w skali planety i ludzkości. Mistrzowie Duchowi przygotowują swych uczniów do wtajemniczenia i zapewniają im dziedzinę, w której będą mogli służyć przybliżając się do Wszchducha i Wszechświatła (Praświatła). Mistrzowie Duchowi chronią także ludzi od nadmiaru inwolucyjnych sił kosmicznych, chronią przed siłami ciemności i mroku, przed czarnymi lożami demonów, władców ciemności jacy wynaturzają wszelką duchowość skierowując naiwne i ogłupione dusze w mroki satanistycznych sekt. 

Mistrzowie Duchowi, Oświeceni, Iluminaci, przez cały czas przekazują światu najwyższej jakości duchowe energie, transmitują żywe boskie Światła, prosto ze Źródła Wszechświatłości. Oświeceni Mistrzowie są wieczystymi strażnikami boskich energii, fal boskiej świadomości. Mistrzowie , poprzez naukowe zastosowanie medytacji i pracy z energią Ducha Bożego powodują zmiany w ewolucji świata, zgodnie z Planem Bożym dla ludzkości i planety. Reagujemy na wpływy Mistrzów Bożych dobrze lub żle, a ludzkie cywilizacje i nasze życie są pod każdym względem wynikiem tej reakcji pokazującej kim sami jesteśmy. Boskie, duchowe energie czynią nas tym, czym jesteśmy wedle planu stworzenia zapisanego w głębi boskiej duszy (jaźni). Tworzą nowy świat, kształtują podwaliny pod przyszłą epokę Wodnika, a bardziej także pod okresy Złotego Wieku czy Złotych Cywilizacji opartych na prawach duchowych. Ludzkie reakcje na Mistrzów Światłości i ich wpływ wskazują na to czy znajdujemy się już na dobrej drodze ku strukturom nowej cywilizacji, która ukaże nadchodzaca epoka i lepsza cywilizacja którą właśnie budujemy. 

Zawsze gdy ludzkość zbliża się do wielkiego przełomu, Duchowa Hierarchia Mistrzów Mądrości, Zakon Iluminatów, wysyła nauczyciela przewodnika, aby wskazał jej drogę. Ludzkość tych posłanych przez Boga i Mistrzów Mądrości przewodników drogi nazywa prorokami, posłańcami niebios, awatarami, niebiańskimi mistrzami. Śiwa, Rama, Kryszna, Henoch, Noe, Dattatreya, Zaratusztra, Abraham, Mojżesz, Budda, Eliasz, Jezus, Apoloniusz z Tyany, Mani, Muhammad, a w przyszłości Saoszjant (inaczej Kalki, Maitreja, Mesjasz, Chrystus, Mahdi) to tylko jedni z wielu wielkich duchowych wysłanników, posłańców Boga i Duchowej Hierarchii do ludzkości. W każdym pokoleniu do każdego narodu i języka przychodzi Mistrz Duchowy, posłaniec z niebios, który napomina, karci, poucza, przewodzi, prowadzi ku misteryjnej duchowej drodze Wielkiego Wtajemniczenia. Ludzkie dusze, jeśli chociaż trochę budzą się z ciemności ku światłu - stają się zdolne rozpoznać aktualnych dla danego pokolenia czy stulecia Mistrzów Duchowych, stają się zdolne niejako grawitować na naukę i praktykę oraz duchową służbę do Oświeconego Mistrza Duchowego. 

Zakon Oświeconych, Zakon Iluminatów, jest starożytnym ruchem duchowym, którego początki sięgają bardzo odległej przeszłości, u prapoczątków ludzkiej cywilizacji. Tradycja duchowa Iluminatów, Oświeconych Mędrców, pochodzi z dziedzictwa misteryjnej wiedzy duchowej kultury wschodu, od Indii po Egipt z jednej strony i po Japonię z drugiej strony. Symbole kwiatu lotosu lub kwiatu róży oraz wadźry czyli krzyża równoramiennego znane są w rozlicznych szkołach duchowych i mistycznych, jak ruch suficki, szkoła arcanum, związek wolnomularski, zakon templariuszy czy ruch różokrzyżowy. Kwiat symbolizuje otwarcie i wysubtelnienie serca, zaś krzyż prosty (wadźra piorunowa) wskazuje na potencjał duchowej mocy osiągniętej na duchowej drodze wyrzeczenia i rozpuszczenia wszelkiego egoizmu aż po same jego korzenie. Kwiat dzikiej róży jest lekiem pomagającym przedłużać życie oraz wysubtelniać myśli i emocje w stronę duchową. Róża usuwa rozliczne depresje i melancholie budząc duchowy wzrost ludzkiej świadomości, tak niezbędny i pożądany w dobie materializmu jaką jest obecna Kalijuga (Epoka Cimeności). W podobny sposób użytkowany jest kwiat lotosu, chociaż jego działanie jest nawet jeszcze głębsze i można przyrządzić z niego wielką ilość leków. Symbole te dobrze oddają istotę misterium odsłaniania duszy w jej drodze do Prawdy, Miłości i Piękna. 

Współczesny powrót szkół duchowych misteriów przepowiedziała wielka wizjonerka i mistyczka Alicja Bailey, a nieco wcześniej też mistyk i jogin indyjski Swami Vivekananda. Rozkwit szkół misteryjnych nowego tysiąclecia wieścił też wielki jasnowidz Caise, a także Creame, Roerich, Klizowski czy Lewis Spencer. Powrót inicjacyjnych szkół misteryjnych i odnowienie Przymierza Bożego wynika też wprost z liczbowania biblijnego opracowanego naukowo. Jest to więc spełnieniem najstarszych i najnowszych proroctw wygłoszonych przez niebiańskich wysłanników. Istnieje kilkanaście linii misteryjnego nauczania Duchowej Hierarchii, a trzy najbardziej znane i rozpowszechnione w Europie, to linia misteriów egipsko-greckich, linia gnostycka persko-zakaukaska kojarzona z uniwersalizmem sufickim oraz wschodnia linia nauczania sekretnego indyjsko-tybetańska oparta na starej tantrycznej jodze (najstarsza z nich wszystkich). 

Prawdziwa wiedza duchowa, prawdziwa wiedza tajemna, dobra ezoteryka, teozofia, gnoza, kabała, medytacja, joga, tantra czy biała magia zawsze pochodzą od jednego z cudownych i wspaniałych Mistrzów Zakonu Iluminatów - od Oswieconego Mistrza Mądrości Bożej. Iluminat to człowiek światły, przebudzony duchowo, oświecony, mądry, szlachetny! 

(Z czasem pojawi się tutaj więcej informacji - zajrzyj znowu!) 

LINKI: 


Illuminati - Oświecenie Szlachetni Mędrcy

Przebudzenie - Illuminatio - Oświecenie 

Duchowość - religia i rozwój duchowy człowieka 
2 komentarze:

 1. Mam przekaz dla Iluminacji jest tu ktoś???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W Zakonie Iluminati, to ty anonimowy dzieciaku słuchasz nauk i przekazów, studiujesz dostarczoną ezoteryczną literaturę, uczysz się, uszysz, a potem egzaminy zdajesz, żebyś nabrał wiedzy podstawowej o iluminacji. Łapiesz, czy przyćpałeś na sedesie? Cha, cha!

   Zenon Kakowski "Kaki"

   Usuń