czwartek, 16 czerwca 2016

Oświecenie - Illuminatio - Przebudzenie

Przebudzenie, oświecenie, Illuminatio


Oświecenie jest takim przekształceniem ciała i umysłu, w którym psychika jest doskonale zsynchronizowana z transcendentną Rzeczywistością (Sat). Jest to zjawisko tożsame z urzeczywistnieniem Jaźni, przebudzeniem Duszy, zjednoczeniem z Atmanem (Atmą). 

Oświecenie czy Iluminacja to w bardziej terminach wschodnich (joga, buddyzm) Atma-Dźńana, Bodha oraz Moksza, przebudzenie, oświecenie i wyzwolenie, zbawienie. 

Bodha lub Bodhana to dosłownie przebudzenie się, oświecenie, olśnienie, iluminacja. Zwykle także synonim wyzwolenia i zbawienia, moksza oraz kaiwalja. Bodhi Swaha to przebudzenie i oświecenie Jaźni, płomienność Jaźni. 

Atma-dźńana (ang. Atma-jnana) to wiedza duszy, wiedza jaźni, ekstatyczne urzeczywistnienie samopoznania duchowego, zgłębienie i zrozumienie duszy-jaźni poprzez zjednoczenie z Atmanem, osiągnięcie stanu połączenia z transcendentną Rzeczywistością, z najwyższą istotą. 


Terminem 'Oświecenie' lub 'Przebudzenie' tłumaczy się na język polski sanskrycki termin bodhi oraz bodha, bodhana, a także jego japoński odpowiednik dobrze znany w buddyzmie zen czyli satori lub kensho. Chodzi o to, że człowiek wskutek nauki dobrej wiedzy i duchowych praktyk oraz duchowej służby dla dobra powszechnego i uczynienia świata lepszym pojmuje w końcu cały wszechświat oraz ogrom przestrzeni, która jest inteligentna i wypełniona nieskończonym Światłem, światłem duchowym czy wewnętrznym. Rozumie prawdziwą istotę wszystkich rzeczy i stworzeń. 


Doskonałe Oświecenie księcia Siddhartha Gautama Buddha znanego jako Śakyamuni jest początkiem Buddha Dharmy, oświeconego prawa sprawiedliwości. Oryginalna nauka Gautama Buddha była zatem tradycją oświecenia, a sam książę Siddhartha Gautama Buddha był jak najbardziej Iluminatem jako przebudzony duchowo i w pełni oświecony mistrz duchowy. Buddyzm jest religią mającą na celu, podobnie jak dawniejsza tradycja wedyjska doprowadzić człowieka do pełnego oświecenia do stanu Illuminati! 

Istnieją obrazowo opisywane stopnie doświadczania Oświecenia. Jeśli porównać Oświecenie do przebicia się przez ścianę, to doświadczenie Oświecenia może wahać się od maleńkiej dziury w ścianie przez którą widać trochę światła (małe bodhi czy kensho) aż do pełnego zniszczenia tej ściany, tak aby przestała nam cokolwiek zasłaniać. Wiele stopni pośrednich przebicia się przez ścianę mrocznych zasłon można sobie łatwo wyobrazić, chociaż jest to tylko symbolika. Różnice w stopniu czystości i dokładności widzenia są ogromne nawet jeśli w każdym przypadku patrzy się na ten sam świat. 

W głębokim Oświeceniu, ego (fałszywe ja) znika, rozpuszcza się, roztapia, umiera, co nazywane jest w buddyzmie nirwaną, a w sufizmie faną. Następstwem takiej mistycznej śmierci gnostyka czy raczej jego małego władczego ego, anawa lub nafs, jest wielkie życie, życie w wolności i pokoju ducha, w zjednoczeniu Atmana z Brahmanem, w połączeniu z Bogiem Absolutem, Brahmanem, Ahura Mazdą czy Ohrmuzdem, Eloah, Allah. 

Bodhi oznacza urzeczywistnienie czterech stopni ponadziemskiej górnej ścieżki zwanej Arja Margą, ścieżką szlachetną. Osiąga się to przez osiągnięcie wielu doskonałości oraz usunięcie niewiedzy aż do osiągnięcia stanu transcendentalnej wiedzy, Pradźńa, która utożsamiana jest z wszechwiedzą, Sarwadźńaną. 

Najważniejsze jest wytrwałe dążenie do duchowego przebudzenia i oświecenia. Kto zatem rozbudził już w sobie wolę podążania ku oświeceniu może starać się przyłączyć do Zakonu Iluminatów. 

1 komentarz:

  1. a jak niby ma wyglądać to staranie się o przyłączenie do Zakonu?

    OdpowiedzUsuń