poniedziałek, 13 czerwca 2016

Iluminaci - Oświeceni

Iluminat to człowiek oświecony, światły, mądry i szlachetny! 


Illuminaci to ludzie Oświeceni, Przebudzeni w świetle żywego Boga, Mędrcy Boży, prorocy i posłańcy Boga, awatarowie i awadhutowie. Przebudzenie w Świetle Boga to Iluminacja. Iluminaci to ludzie światli, wzniośli, uduchowieni, cudowni, charyzmatyczni mistycy, ludzie ducha i mocy Bożej. Rozwój Duchowy i Uduchowienie Człowieka, oczyszczenie od sił ciemności i mroku, uwolnienie ze szponów satanizmu, to podstawowe rozwojowe aktywności Zakonu Iluminatów! 

Z łacińskiego illuminatus to oświecony, w sensie pełen światła wiedzy i mądrości, skupiony w Świetle Duszy, w Świetle Wewnętrznym, pełen Ducha Świętego. Illuminati to liczba mnoga od Illuminatus (Oświecony) czyli OŚWIECENI, światli, przebudzeni w świetle, pełni światła, przepełnieni Światłością Bożą - tak jak wielcy prorocy ludzkości jak Set, Heneoch, Noe, Zarathushtra, Orfeusz, Buddha, Mahavira, Pitagoras, Kabir i tysiące mistrzów i mędrców przez tysiąclecia. 

Iluminat - Oświecony
Iluminaci tworzą duchową organizację zwaną najczęściej ZAKONEM OŚWIECONYCH lub ZAKONEM ŚWIATŁA BOŻEGO. Zakon Iluminatów istnieje od zarania dziejów ludzkości. Oświeceni to Rada Mistrzów Mądrości, Duchowa Hierarchia Mistrzów, Świętych i Proroków planety Ziemi.

Iluminaci porozumiewają się pomiędzy sobą telepatycznie i empatycznie. Wyczuwają się i rozumieją poprzez szósty zmysł, poprzez zaawansowaną boską intuicję oraz cudowny dar jasnowidzenia.

Iluminaci zachęcają swoich uczniów do wszelkich starań i wysiłków ku oczyszczeniu wnętrza i osiągnięciu przebudzenia, oświecenia i duchowego wyzwolenia, o czym przypomina się w naukach wielkich dusz mędrców wszystkich epok i wszystkich autentycznych tradycji duchowych i mistycznych, okultystycznych i ezoterycznych, hermetycznych i gnostycznych oraz mistyczno-magicznych. Magowie zawsze są Iluminatami, nie ma bowiem możliwości uprawiania Magii jeśli nie jest się zaawansowanym na ścieżce oświecenia. 

Ryszi, Roshi, Laoshi, Rimpocze - to typowe duchowe tytuły iluminatów spotykane w Indii, Japonii, Chinach czy Tybecie. Iluminaci często są mędrcami ascetami, trwają na modlitwach i postach oraz w głębokich mistycznych medytacjach i kontemplacjach. Iluminaci są często wędrownymi ascetycznymi joginami, wedantystami oraz sufickimi derwiszami i fakirami.


Iluminatów łatwo spotkać na pustelniach medytacyjnych, gdyż najczęściej są pełnymi duchowej mocy i łaski Bożej eremitami trwającymi w wieczystych modlitwach i kontemplacjach. Medytacje Prawdy, Światła i  Nieśmiertelności to częste aktywności Iluminatów dla doskonalenia ludzkości i wzrostu Dobra Powszechnego! 

Stany duchowej iluminacji, stany oświecenia czyniące iluminatem opisywane są często w terminach wschodnich jako moksza, samadhi, nirwana, fana, kensio, sanmai, a także jako marefa czy gnoza. Droga Illuminati, Droga Oświeconych, to Droga od fałszu ku Prawdzie, od ciemności ku Światłu, od tego co śmiertelne ku temu co nieśmiertelne! Poszukiwanie Prawdy to najczęstszy motyw przewodni dla początkowych stadiów ucznia ścieżki iluminackiej, oświeceniowej, duchowej i mistycznej, 

Kto nie ma w sobie boskiego Światła, ten trwa w ciemności. Im bardziej źli i zepsuci moralnie są ludzie, tym bardziej nienawiścią zioną do wszelkiego dobra, światła i oświecenia jakim są iluminaci. Kto nienawidzi iluminatów jest ucieleśnieniem satanistycznej ciemnoty, ciemności i zła, a często także schorzeń wenerycznych, bo nieuleczalnie chorzy na syfilis oraz także inne choroby weneryczne przez ostatnie wieki byli najbardziej zaangażowani w zwalczanie ludzi duchowo oświeconych, iluminatów. Przewlekła, długotrwale nieleczona chlamydia czy rzeżączka lekooporna także uniemożliwia zwykle rozwój duchowy i praktyki oswieceniowe, Medytacje Światła, podróż duchową ku Oświeceniu. 

Wśród wielkich iluminatów mamy takie wspaniałe imiona jak Dattatreya, Ramaćandra, Gopala Kryszna, Zarathusztra, Henoch, Hermes, Noah, Abraham, Mojżesz, Gautama Buddha, Izajasz, Eliasz, Jezus Chrystus, Mani, Bodhidharma, Muhammad, Adiśankara, Kabir, Shirdi Sai Baba i tysiące innych, pomniejszych i lokalnych mistrzów duchowych, adeptów ścieżki uświęcenia. Jednocześnie na Ziemi przebywa nie więcej iluminatów niźli 144 tysiące albowiem tyle jest świętych i oświeconych dusz mistrzów mądrości i proroków posłańców, którzy na rozkaz Boga wskazują drogę wyjścia z ciemności ku światłu Oświecenia, ku wyzwoleniu i zbawieniu.

LINKI: 

Posyłanie Światła dla ochrony duchowej przed ciemnością i mrokiem: 


Określanie wieku Duszy Wcielonej (Dźiwah, Dźiwatman): 


Illuminatio: Przebudzenie - Oświecenie - Wyzwolenie Brak komentarzy:

Prześlij komentarz