poniedziałek, 13 czerwca 2016

Iluminaci - Oświeceni

Iluminat to człowiek oświecony, światły, mądry i szlachetny! 


Illuminaci to ludzie Oświeceni, przebudzeni w świetle żywego Boga, Mędrcy Boży, prorocy i posłańcy Boga, awatarowie i awadhutowie. Przebudzenie w Świetle Boga to Iluminacja. Iluminaci to ludzie światli, wzniośli, uduchowieni, cudowni, charyzmatyczni mistycy, ludzie ducha i mocy Bożej.

Z łacińskiego illuminatus to oświecony, w sensie pełen światła wiedzy i mądrości, pełen Ducha Świętego. Illuminati to liczba mnoga od Illuminatus czyli OŚWIECENI, światli, przebudzeni w świetle. Tak jak Buddha i tysiące mistrzów i mędrców przez tysiąclecia.

Iluminat - Oświecony
Iluminaci tworzą duchową organizację zwaną najczęściej ZAKONEM OŚWIECONYCH. Zakon Iluminatów istnieje od zarania dziejów ludzkości. Oświeceni to Rada Mistrzów Mądrości, Duchowa Hierarchia planety Ziemi.

Iluminaci porozumiewają się pomiędzy sobą telepatycznie i empatycznie. Wyczuwają się i rozumieją poprzez szósty zmysł, poprzez zaawansowaną boską intuicję oraz cudowny dar jasnowidzenia.

Iluminaci zachęcają swoich uczniów do wszelkich starań i wysiłków ku osiągnięciu przebudzenia, oświecenia i duchowego wyzwolenia, o czym przypomina się w naukach wielkich dusz mędrców wszystkich epok.

Ryszi, Roszi, Rimpocze - to typowe duchowe tytuły iluminatów spotykane w Indii, Tybecie czy Japonii. Iluminaci często są mędrcami ascetami, trwają na modlitwach i postach oraz w głębokich mistycznych medytacjach i kontemplacjach. Iluminaci są często wędrownymi ascetycznymi joginami oraz sufickimi derwiszami i fakirami.


Iluminatów łatwo spotkać na pustelniach medytacyjnych, gdyż najczęściej są pełnymi duchowej mocy i łaski Bożej eremitami trwającymi w wieczystych modlitwach i kontemplacjach.

Stany duchowej iluminacji, stany oświecenia czyniące iluminatem opisywane są często w terminach wschodnich jako moksza, samadhi, nirwana, fana, a także jako marefa czy gnoza.

Kto nie ma w sobie boskiego Światła, ten trwa w ciemności. Im bardziej źli i zepsuci moralnie są ludzie, tym bardziej nienawiścią zioną do wszelkiego dobra, światła i oświecenia jakim są iluminaci. Kto nienawidzi iluminatów jest ucieleśnieniem satanistycznej ciemnoty, ciemności i zła.

Wśród wielkich iluminatów mamy takie wspaniałe imiona jak Dattatreya, Kryszna, Zaratusztra, Abraham, Mojżesz, Gautama Buddha, Izajasz, Jezus Chrystus, Bodhidharma, Muhammad, Sai Baba i tysiące innych. Jednocześnie na Ziemi przebywa nie więcej iluminatów niźli 144 tysiące albowiem tyle jest świętych i oświeconych dusz mistrzów mądrości, którzy na rozkaz Boga wskazują drogę wyjścia z ciemności ku światłu Oświecenia, ku wyzwoleniu i zbawieniu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz