RODZIMA WIARA

Rodzima Wiara - Rodzimowierstwo - Stara Wiara - Religia i Kultura Przodków 


Tradycyjna stara wiara, dobra wiara, prawdziwa religia i misteria Słowian, w tym Polaków. Rodzima Wiara Słowian, wszystkich ludów słowiańskich, Słowianowierstwo, Starowierstwo, Etniczna Religia Słowian, Słowiańskie Rodzimowierstwo - to wszystko odnosi się do starych tradycyjnych kultów w Polsce i wszystkich pozostałych słowiańskich krajach, w tym w Czechach, na Słowacji, na Białorusi, na Ukrainie, w Rosji (większość jest Słowiańska), części Litwy, części Węgier, w byłym NRD (Łużyce), w Bułgarii i dawnej Jugosławii (współcześnie Serbia, Chorwacja, Słowenia etc). Zawsze należy pamiętać, że Tradycja Słowiańska jest wspaniałą częścią szerszej kultury i religii ludów Indoeuropejskich i Indoaryjskich, zatem porównywanie panteonów dawnych Bóstw Nieba wszystkich tych tradycji pozwala odnawiać i umacniać nawet to, co wydaje się zaginione (np. Perun, Zeus, Jowisz, Indra, Odyn etc). Jako, że jednym z najczęściej używanych symboli religijnych Rodzimej Wiary Słowian jest tak zwane Słoneczko, symbol bóstwa Słońca, Swaroga lub Swarożyca, wiadomo, że kult Bóstwa Słońca, podobnie jak u innych ludów Indoeuropejskich jest silny i prężny. Można odbudowywać i odnawiać tradycje Świątyni Słońca i Słowiański Zakon Słońca.  LINKI SŁOWIAŃSKIE NA PORTALU 


22 powody uprawiania pogaństwa 

Wiersze i Pieśni Słowiańskie  


Święta Dobrej Rodzimej Wiary Słowian 


Dawni Słowianie wypatrywali każdego dnia Wschodu Słońca, a także wypatrywali Księżyca po Nowiu, kiedy się po zniknięciu Księżyca pierwszy Nów pojawia na wieczornym Niebie. Słowianie miesiące liczyli od nowiu do nowiu, od sierpa do sierpa Księżyca, a święta najczęściej wypadały w pobliżu dat podanych orientacyjnie, zależnie od fazy Księżyca! 

Szczodre Gody - Wieczór prze Przesileniem Zimowym i Tydzień Słońcostania - około 20-22 grudnia i Tydzień od Przesilenia, zgodnie z aktualnym kalendarzem. 

Gromnice, Gromnicze, Święto Świec - 2 luty lub wedle kalendarza księżycowego. 

Święto Welesa, Welesowe - zwykle w pierwszym tygodniu lutego. 

Dzień Tryfona - Święto Winnic, głównie z Bułgarii, zwykle w dniu 14 luty. 

Jare Święto, Maslenica Słowiańska - Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Równonocy Wiosennej, Rytuał Topienia Marzanny, 20-21 marzec. 

Dziady Wiosenne, Radonica - na przełomie kwietnia i maja, pierwsze dni maja, znikanie Plejad w Słońcu. 

Stado, Zielone Święta, Igrzyska, Roduś, Święto Ludowe, Sobótki - igrzyska sportowe na cześć słowiańskich bóstw, na przełomie maja i czerwca (przerobione na zielone świątki). 

Noc Kupały - Przesilenie Letnie, Południowa Droga Słońca, 21/22 czerwca. 

Święto Peruna, Perunalia - Dzień Wejścia Słońca w Znak Lwa, około 20-22 lipca. 

Święto Plonów, Wieńce, Dożynki, Obżynki, Żniwniok - Równonoc Jesienna, około 22/23 wrzesień.

Dziady Jesienne, Zaduszki, Przewody, Radecznica - na przełomie października i listopada, 31 październik - 2 listopad. 

Święto Mokoszy - Lanie Wosku dla Pomyślności, obchodzone 25 listopada. 

Dokładny termin i miejsce uroczystości słowiańskiej zarządza zwykle Lokalna Rada Żyrzców lub lokalny Wołchw (Strażnik Tradycji, Szaman, Mag, Arcykapłan, pot. Guślarz), w zależności od warunków i możliwości w danej okolicy. 


Postrzyżyny - rytualny obrzęd obcięcia włosów chłopcu połączony z nadaniem imienia i przekazaniem chłopca pod władzę ojca, zwykle gdy chłopiec ma przynajmniej siedem lat. 


Troiste kapłaństwo słowiańskie 


Żyrzec (l.mn. żyrzce, żyrzcy, żyrzcowie) - kapłan składający ofiary (żertwy) i wykonujący modlitwy w chramach i innych miejscach kultowych. Żyrzec wyznacza terminy świąt, poświeca zaręczonych, wykonuje rytuały zaślubin (swaćba), obrzędy pogrzebowe, wyświęca domostwa etc. Wielbi bóstwa modłami i pieśniami. Żyrzce noszą długie szaty i nie obcinają włosów (noszą długie włosy). Bałtyjski Kriwe. 

Wołchw (l.m. wołchwowie) - Strażnik Tradycji Ustnej, wieszcz i wróżbita, geomanta, jasnowidz, rabdomanta, radiesteta, przepowiada przyszłe wydarzenia i ludzkie losy. Szaman i mag, czarodziej, znawca dziejów i tradycji słowiańskiej. Nauczyciel duchowy na poziomie mistyczno-magicznym. Zwykle kapłan bóstwa Welesa (Wołosa, Welsa) -  władcy zaświatów, śmierci i krainy zmarłych przodków z zielonymi łąkami, bóstwa magii i mocy duchowej. 

Znachor (l.mn. znachorzy), Zaklinacz - kapłan zajmujący się uzdrawianiem z pomocą bóstw, modlitw i ziół leczniczych. Zamawia usunięcie choroby, oczyszcza aurę, wyrzuca złe duchy, przepędza choroby, odkadza, nakłada ręce lub mieszanki ziół leczniczych. Zwykle posługuje się różdżką lub wahadełkiem, rabdomanta, radiesteta uzdrowiciel duchowy. 


Niech powstają nowe chramy dobrej rodzimej starej wiary! Brak komentarzy:

Prześlij komentarz