wtorek, 14 czerwca 2016

Iluminaci zwalczani przez satanistyczne mafie

Iluminaci są zwalczani przez bardzo złe satanistyczne gangi i mafie


Nazwa „Illuminati” oznacza oświeceni, pochodzi od Boga Absolutu czyli kosmicznego Źródła Światła. Iluminaci są oświeceni, zarówno w znaczeniu buddyjskiego przebudzenia i oświecenia, a także w rozumieniu biblijnym, a i oczywiście duchowo-mistycznym, ezoterycznym, hermetycznym czy okultystycznym.

Tradycja illuminati czyli oświeconych jest bardzo dobrze znana na Wschodzie, a szczególnie w buddyzmie. W Europie jednym z oświeconych czyli illuminati był Adam Weishaupt (1748 – 1839) – który w pierwszy dzień maja 1776 roku, założył tajne stowarzyszenie  – „Zakon Iluminatów”. Weishaupt wnikliwie studiował duchowość, mistykę, gnozę, ezoterykę i hermetyzm czyli boski okultyzm. Wiele znaków mistycznych i duchowych niosących w znaczeniu duchową iluminację zostało przeniesionych do tej wielce oświeceniowej organizacji bardzo znienawidzonej przez siły ciemności, zła i wyzysku.

Współcześnie, na przełomie XX i XXI wieku, wiele sekt satanistycznych zaczęło znieważać iluminatów i przypisywać iluminatom złą wolę. Z apogeum około roku 2012 bardzo ważnego dla światowego porozumienia organizacji satanistycznych i lucyferycznych - nastąpił także zmasowany atak na iluminatów, na mistrzów duchowych, świętych i proroków oraz objawione religie mistyczne zesłane przez Boga, Absolut. Nienawiść satanistów i ich lucyferycznej odmiany do iluminatów sięgnęła apogeum wraz z ogłaszanym co kilkanaście lat kolejnym "końcem świata", który to absurd jest produkcją osób zainfekowanych satanistycznymi ideologiami. Zwalczanie iluminatów i szerzenie nienawiści do iluminatów to silny znak rozpoznawczy osób związanych z satanizmem w jego najbardziej mrocznym wydaniu oraz osób będących pod mrocznym wpływem satanistycznej ciemnoty, diskordianizmu, chaotyzmu i podobnych produktów z piekła rodem.


Kto nie chce być ściemniany przez satanistyczne ideologie, przychodzi uczyć się rozwoju duchowego i praktykować prawdziwą duchową wiedzę tajemną do Zakonu Iluminatów. Iluminaci to ludzie oświeceni, mistrzowie, święci i prorocy czy awatarowie tacy jak Zaratusztra, Gautama Buddha, Mahawira, Rama, Kryszna, Kwan Yin, Abraham, Mojżesz, Izajasz, Eliasz, Elizeusz, Jezus Chrystus, Mani, Kabir, Muhammad, Mahdi, Sainatha, Elena Bławatska, Elena i Mikołaj Roerich, Alicja Bailey, Buddha Maitreya i wielu podobnych. Illuminati, ludzie oświeceni, z Bogiem zjednoczeni opisywani są chociażby w dziełach takich jak "Nauka i życie mistrzów Dalekiego Wschodu".

Ważne jest abyśmy nie wpadli w kolejną pułapkę świata i nie kupili produktu pod nazwą „satanizm”, który poznać po znieważaniu iluminatów i przypisywaniu iluminatom wszelkiego zła, które w zasadzie należy do Szatana, ciemności, mroku i wszelkiego satanizmu czy lucyferyzmu. Dzisiaj satanistami nazywa się znanych muzyków, aktorów, sportowców, którzy reprezentują światowy kościół satanistyczny, narkomanie, moralne zepsucie. Lansuje się takę nowe nazwy dla satanistów, aby zbudować nową markę skompromitowanych ruchów satanistycznych, ich zboczeń i dewiacji, modę, nowoczesną pseudoreligię pozbawioną mistyki i możliwości oświecenia, i kiepską organizację ciemniackich sił chaosu z wszystkimi błyszczącymi gadżetami. Sataniści różnych opcji od wieków próbowali zniszczyć ruchy i organizacje oświeceniowe, iluminackie, a także wszelkie zło przypisywać iluminatom poprzez swoją zboczoną propagandę którą do perfekcji rozwinął satanista Goebbels za czasów hitleryzmu w Niemczech.

Iluminaci są aktywistami działającymi na rzecz pokoju na świecie, obrony praw człowieka, ochrony przyrody, likwidacji wyzysku dzieci, powszechnego dostępu do edukacji, zniesienia niewolnictwa i likwidacji handlu ludźmi, pokojowego i racjonalnego eksplorowania zasobów naturalnych i przestrzeni kosmicznej. Sataniści ciągle dążą do wojny, najeźdźczej okupacji i nieludzkiego wyzysku kolonialnego innych narodów, zatem bardzo łatwo odróżnimy iluminatów od satanistów. Illuminati w XX wieku często odmawiali haniebnej służby wojskowej, chociażby w USA w ramach sprzeciwu wobec zbrodniczej okupacji Wietnamu przez satanistyczne imperium pełne niewolnictwa i rasistowskiego aparthhidu.

Iluminaci doprowadzili do uchwalenia przez ONZ dokumentu znanego jako Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, jednak kraje rządzone jeszcze przez satanistyczne mafie wyzysku i rozboju nie raczą przestrzegać wszystkich punktów tego postępowego dokumentu. Satanistom bardzo zależy aby kompromitować ruchy iluminackie i każdego lidera organizacji oświeceniowych, tymi samymi metodami jak sataniści zwalczali wiek Oświecenia w nauce, kiedy Europa rozpoczęła proces wychodzenia z satanistycznych mroków średniowiecza. Ludzie inteligentni jednakże nie dadzą się zmanipulować propagandzie satanistycznej mafii, który napływa głównie z USA, niszczy kulturę duchową ludów Europy i Azji, a także niszczy wszystko co duchowe, mistyczne, ezoteryczne i hermetyczne.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz