wtorek, 17 października 2017

Piramida - symbol boskości duszy

Struktura piramidy jako symbol boskości duszy 


W budowlach w kształcie piramid egipskich martwe zwierzęta ulegają odwodnieniu i mumifikacji, żyletki same się ostrzą, żywność i napoje zmieniają smak, produkty spożywcze się nie psują. Wystarczy, by sama piramida była swoimi bokami usytuowana dokładnie na osi północ-południe, a przedmiot badań umieszczony na 1/3 jej wysokości od podstawy. Wszystko to odkryte zostało za sprawą badania modelu w proporcjach egipskiej Piramidy Cheopsa. Piramida Cheopsa to zbiór wielu tajemnic i skomplikowanych matematycznych obliczeń znanych w hermetyzmie, magii i okultyzmie. Wybudowana została dokładnie na osi północ-południe, południk przechodzący przez jej środek dzieli morza i kontynenty na dwie równe części, a sama piramida leży w centrum masy lądu stałego Ziemi. Koncentruje się tam z niezwykłą siłą energia żywiołów, planety Ziemi i Kosmosu (nieba). 


W czasie od lat 30-tych XX wieku tajemnicze zjawiska zachodzące we wnętrzu piramid były przedmiotem bardzo licznych artykułów w prasie ezoterycznej, a także codziennej. Środowiska naukowe z dużą rezerwą odnosiły się jednak do sensacyjnych doniesień o różnorodnych przejawach „energii piramid”, gdyż wiadomości te były po prostu zbyt nieprawdopodobne i niezrozumiałe dla prymitywnych umysłów ateistycznych i chadeckich materialistów. Bardziej rozwinięci duchowo hobbyści i entuzjaści na całym świecie ostrzyli w piramidach żyletki, przechowywali przez długi czas żywność, zmieniali smak pokarmów – oczywiście na lepszy, wreszcie wypoczywając lub śpiąc w modelach piramid, donosili o poprawie samopoczucia, regeneracji sił, nabierania zdolności do odbywania podróży eterycznych i astralnych (eksterioryzacji) itp. Antoine Bovis, uzdolniony radiesteta, wpadł jako pierwszy na pomysł zastosowania energii piramid w celu wzmocnienia sił witalnych organizmu. Niecodzienne eksperymenty Antoine Bovisa kontynuowali inni badacze francuscy: de Belizal, Chaumery i Morel. Stwierdzili oni, że prócz piramid podobny rodzaj energii emitują także niektóre inne struktury geometryczne i znaki symboliczne. Stąd też ten rodzaj oddziaływania nazwali oni promieniowaniem kształtów, chociaż tematyka dobrze była znana okultystom i hermetykom wieków wcześniejszych. 

W latach 30-tych XX wieku pewien francuski sklepikarz-turysta Antoine Bovis, zwiedzając Komorę Królewską w Wielkiej Piramidzie Cheopsa w Gizie, zauważył, że ciała małych zwierząt nie ulegają tam rozkładowi, a odwodnieniu i zasuszeniu. Po powrocie do domu Bovis idealnie odwzorował model piramidy Cheopsa wraz z postumentem na 1/3 wysokości (zgodnie z położeniem Komory Królewskiej), usytuował go dokładnie w kierunku północ-południe i odkrył, że ma takie samo „działanie” na organizmy żywe jak piramida w Egipcie – warzywa, mięso czy ryby nie gniły, ale wysychały. Antoine Bovis jako pierwszy wykorzystał również energię piramid do odnawiania sił witalnych organizmów. Jego nietypowe badania kontynuowali kolejni naukowcy, między innymi czechosłowacki badacz Karel Drbal, który odkrył, że zużyta żyletka umieszczona na 1/3 wysokości takiego modelu piramidy po jakimś czasie sama z siebie się ostrzy. Po wielu latach prób otrzymał patent na urządzenie do utrzymywania ostrości żyletek i brzytew – Cheops, a jego badania odbiły się szerokim echem na całym świecie prowadząc do kolejnych eksperymentów i badań, które wykazały niezwykłe oddziaływanie piramid na rośliny, zwierzęta, a także żywność, która nie tylko dłużej zachowywała świeżość, ale także jej walory smakowe ulegały zmianie (na lepsze). Nie dziwi zatem, że energia piramidy jako geometrycznego symbolu jest uważana za mistyczną i magiczną, a także posiada swoje wtajemniczające właściwości. 


Badacze amerykańscy przeprowadzili również badania związane z falami alfa. Patrick Flanagan umieścił nad głową badanego, w chwili gdy ten miał oczy zamknięte, piramidę o podstawie dwóch stóp. Gdy piramida znajdowała się nad jego głową do głośnika dotarły silne fale alfa. Po usunięciu piramidy fale alfa zanikły. Doświadczenie te powtarzano na innych osobach i uzyskiwano takie same wyniki, a można przecież siłą wyobraźni zwizualizować sobie energetyczną piramidę nad głową aby móc wejść w stan alfa czyli w znany na wschodzie stan samonaprawy i regeneracji organizmu. Fale alfa pojawiają się także przy przechodzeniu i przejściu w wyższe stany świadomości, w tym szczególnie przy eksterioryzacji i głębokiej medytacji. Przy medytacji przejście do stanu alfa wymaga czasu od 5 do 20 minut, w zależności od wprawy medytującej osoby. Znaczący wkład w poznanie zjawisk geometronicznych i grafotronicznych (czyli oddziaływania znaków symbolicznych i napisów) ma profesor Jerzy Mazurczak. Wykazał on za pomocą serii doświadczeń na poletkach, że modele piramid i niektóre znaki symboliczne stosowane w różnych kręgach cywilizacyjnych przyspieszają proces kiełkowania i wzrostu roślin. Oddziaływania te udało się także zarejestrować za pomocą superczułej aparatury do pomiaru emisji fotonów. 

Struktura piramidy w proporcjach piramidy egipskiej to często pierwsza struktura magiczno-symboliczna z jaką spotkamy się w ezoterycznych poszukiwaniach i z jaką mamy jako poszukujący świadome interakcje. Nie jedna osoba próbuje medytować czy wewnętrznie postrzegać subtelną strukturę piramidy nad swoją głową lub w ciele - choć tylko najbardziej zwyrodniali kościelni inkwizytorzy, niektórzy sataniści i osoby opętane przez demony uważają ją czasem za coś negatywnego. Definiując tę strukturę jak najzwięźlej jest ona węzłem komunikacyjnym z ośrodkami boskiej duszy, duchowej hierarchii mistrzów boskiej mądrości, w tym także duchowej masonerii i boskiego hermetyzmu, z ośrodkami prawdziwej wiedzy tajemnej i boskiej mądrości pochodzącej źródłowo od samego Boga Absolutu. Piramida jako wzorzec energetyczny bywa zaprogramowana na dość wysoki poziom duchowej inteligencji, ponieważ boska dusza jest tak skonstruowana aby odnaleźć najbardziej zbliżone wibracyjnie wzorce do zawartości planu boskiego, aby odnaleźć idee za jakimi w tym wcieleniu podąża i na ich podstawie zacząć budować strukturę mentalną pozwalającą wcielającej się boskiej duszy istnieć w polu energo-informacyjnym niższych planów bytu (mental, astral i plan energetyczno-fizyczny). Wyjawia to też sens istnienia tysięcy różnych małych grup duchowych z których każda ma odrobinę inną filozofię a podlega temu samemu ośrodkowi inspiracji i mądrości do którego można się synchronizować mistyczno-magicznym symbolem piramidy. Dzięki temu każdy może znaleźć coś z czym się utożsamia, każdy może poprzez odpowiednie mistyczne, misteryjne i magiczne metody skupiania i medytacji z obrazem czy wzorcem piramidy, w końcu dotrzeć do Czystej Prawdy. 


Ta struktura pobudza inspirację, pobudza misyjnie (także do burzliwych decyzji i przekonywania o istnieniu planu jednej prawdy, satya-loka), i do "rozmnaża" poprzez dobrych i światłych ludzi jak najwyższego duchowego dobra. Musimy ogromnie się starać aby nie "sprzedać" komuś boskiego wzorca piramidy, aby nie odrzucić z głupoty demonicznego zamroczenia mistycznego symbolu piramidy na podstawie kwadratu, który to symbol i jego tajemnice są jednym z darów od Boga Absolutu. W dyskusjach z poszukującymi rozwoju duchowego i tajemnej wiedzy takim momentem misteryjnym może być gdy bardzo się chce przekonać kogoś do jakieś lepszej bardziej czystej racji i ktoś ją w końcu przyjmuje, a chociaż zacznie głęboko rozważać, rozmyślać, czy jak mawiali słowiańscy magowie i kapłani misteryjni: popadnie w Zadumę (sanskr. Samapatti). Z osób publicznych, ludźmi starającymi się duchowo inspirować takimi strukturami są różni muzycy i artyści, nie tylko mistycy i okultyści (także wszyscy prawdziwi  Illuminati - wzniosłe dusze Przebudzone i Oświecone w Bogu), acz z polskiego podwórka ludzie wywołujący wojny ideologiczne nie mają z uduchowieniem akurat nic wspólnego (chadeccy politycy i księża chrześcijańscy to najgorsza ciemnota antyduchowa). 

Sposoby ożywiania struktury wzorców piramidalnych wewnątrz boskiej duszy i systemu energetycznego: 

a) z pola energo-informacyjnego pradawnych misteriów, z pola duchowego magii, okultyzmu, masonerii i hermetyzmu; 
b) z innych ludzi, wszystkie uczucia i myśli ludzi jakie napływają czy kiedykolwiek płynęły ładowały tę strukturę (stąd przebywanie z ludźmi demonicznymi, trwającymi w nienawiści do Boga, bóstw nieba czy aniołów jest szkodliwe, gdyż ich myśli na te tematy są diabolicznie mroczne, szkodliwe i plugawe czy wręcz najplugawsze; blokują wzorce piramidy i kryształów); 
c) z siebie, gdy myśli się na pewne tematy i produkuje pewnego rodzaju energie emocjonalne, mentalne czy psychoduchowe; 
d) bezpośrednio z własnego punktu czy raczej zbiornika energetycznego w dole brzucha (tan-tien, dolne ghranti)
e) ze szczerej modlitwy do pradawnych świętych bóstw, archaniołów, świętych mistrzów duchowych, bogiń i bogów; 

Ludzie, których wiedza jest znikoma czy błędna, często jedyny pomysł jaki w amokach głupoty miewają, to zmienić swoją matryce mentalną w taki sposób aby nie przyciągała boskiej piramidy i aby ta struktura musiała dawać im więcej energii niż może z nich pobrać, gdy tymczasem, najważniejsza jest czystość i wzniosłość emocji oraz myśli, gdyż tylko wtedy boska dusza zaczyna lepiej współpracować z cielesną i astralno-mentalną strukturą niższych powłok człowieka. Uciekanie od medytowania z symbolicznym obrazem piramidy czarnym magom i demonicznym opętańcom wydaje się czasem racjonalne i rzeczywiście zadziała, ale potem wpadną w tak straszliwą ciemność, że ponowne odzyskanie wzorca piramidy może już nie być możliwe, a taką głupią duszę pozbawioną Mistrza Duchowego (Guru) i popadającą w pomylenie demoniczne czeka jedynie straszliwy koniec. Aby wejść prawdziwie na duchową ścieżkę rozwoju trzeba sobie pozwolić aby w pewien sposób oczyścić strukturę piramidalną, która wymusza pewne konieczne zmiany charakteru i funkcjonowania aby człowiek poszukujący zmienił się w mistyka, aby oczyścił się i uduchowił oraz przeszedł wtajemniczające metamorfozy inicjacyjne, w końcu dochodząc do poziomu magicznego czy charyzmatycznego (cudownego). Nie ma rozwoju duchowego bez Oświeconego Mistrza (Guru, Roshi) ani bez misteryjnych inicjacji udzielanych przez Mistrza Iluminatów (Oświeconych), gdy dusza staje się gotowa aby zostać przyjętą do grona wtajemniczonych w wiedzę tajemną i boską mądrość. Z perspektywy czasu można oceniać stopień zdemonienia, jeśli ktoś nie chce mieć do czynienia z boskim wzorcem struktur piramidalnych wewnątrz ciała oraz ponad głową. 

Oktahedron - Podwójna piramida - Kryształ duchowy

Tajemna wiedza jest zawsze taka sama na danym stopniu ewolucji ludzkiej świadomości i nie potrzeba "szarpać" się jak to satanistyczni pomyleńcy czynią przeciwko mistyczno-magicznym wzorcom piramidy z próbami zniszczenia takich struktur w sobie czy ponad sobą. Ludzie, o ile nie podejmą specjalnej drogi duchowego rozwoju przez okres przynajmniej 12 do 20 lat pod kierunkiem żyjącego Mistrza Duchowego (Oświeconego, Iluminata), wszyscy są generalnie na tym samym, zerowym czy około zwierzęcym stopniu duchowego rozwoju i bez podjęcia ścieżki rozwoju duchowego na tym samym stopniu umrą (czasem nawet wracając do zwierzęcych form odradzania w kolejnych wcieleniach). Jeśli zna się dzięki wiedzy od mistycznych wieszczów i misteryjnych kapłanek sposoby duchowego oczyszczania i ładowania bioenergią to należy wpierw: 

• boskim światłem dobrze rozjaśnić ćakry (sześć głównych ośrodków duszy w ciele), od dołu tułowia, aż do głowy; 
• rozpuścić wszelkie czarne, ciemne, brunatne oraz szare tarcze jakie zdarzają się okalać aurę czy serce, nauczyć się rytuałów ładowania i rozładowywania tarcz, a także usunąć wszelkie kody ich funkcjonowania i wyzwalacze, np. co ma się stać, gdy jest rozpuszczana, w jaki sposób i w jakich okolicznościach ma się rozmnażać itp. 
• rozpuścić wszelkie przyczyny istnienia wszelkich satanistyczno-demonicznych rytuałów ładujących i utrzymujących strukturę 
• rozpuścić przyczyny istnienia więzów energetycznych, emocjonalnych i mentalnych oraz związań klątwami (urokami); 
• zabrać całą energię jaka została i oczyścić się z satanistycznych wpływów promieni ciemności i mroku oraz szarości. Dalej wedle wiedzy tajemnej zaawansowanej, nigdy wedle uznania czy własnych pomysłów, także użyć albo przywrócić do potencjału; 
• sprawdzić, czy są jeszcze jakieś sekretne kody, zabezpieczenia, węzły komunikacyjne z demonicznymi pseudo świątyniami astralnymi albo innymi miejscami – jeśli są rozpuszczać i w końcu zniszczyć; 
• Skupiać się w zbiornikach energetycznych oraz ćakrach - organach wewnętrznych boskiej duszy oraz w centralnym pionowym kanale energetycznym (mei, suszumna); 

Wedle mniej więcej tego wzoru z powodzeniem i dużą łatwością usuwamy takie i wiele innych struktur ograniczających boską duszę ludzką zawierającą w sobie boski wzorzec świętej piramidy i kryształków krystalicznej świadomości wyższych, wtajemniczonych boskich dusz. Kryształy boskich dusz wtajemniczonych, przebudzonych duchowo mają kształt dwóch piramid złożonych podstawami, a wszystkie krawędzie piramidek są w swej istocie przewodami energetycznymi boskiej duszy oraz w odzwierciedleniu cielesnym - przewodami ciała energetycznego (eteralu, ciała pranicznego). Największym wyzwaniem nie jest samo zniszczenie ograniczających piramidy struktur ściemniających, a puszczenie przywiązania naszej tożsamości do struktur rozmaitych tarcz i drucianych klatek czy siatek utkanych przez opętujące boskie dusze siły ciemności i mroku zwane demonami (asury, rakszasy, strzygi etc.). Z czasem takie mechanizmy zasłaniania i ściemniania symbolu piramidy głęboko się w nas wżerają i utożsamiamy się z nimi zamiast z ezoteryczną czy hermetyczną piramidą a to powoduję, że chronimy te diabolicznie ciemne twory jak samych siebie, zamiast chronić obrazu piramid i kryształków oraz ich węzłów zwanych ćakrami, i dopóki nie damy zgody poprzez puszczenie przywiązań do opętującej oraz związującej boską duszę sieci ciemności i mroku, nikt zwykle nie może tego satanicznego badziewia usunąć. Jest to powód dla którego często potrzeba kilkunastu długich sesji specjalnych mistyczno-magicznych praktyk duchowych, a rzadko udaje się na jednej sesji praktyki usunąć wszelkie struktury ograniczające pochodzące od demonicznych czy diabolicznych sił ciemności i mroku (od władców czarnego promienia energii). 

Oktahedron - Kryształ Duszy - Podwójna Piramida

Osoby, które zainspirowały się symbolem egipskiej piramidy w najmniejszym nawet stopniu, powinny najlepiej codziennie poświęcić trochę czasu na twórcze wizualizowanie, rozważanie czy idealizowanie piramidy jako boskiego symbolu zawartego we wnętrzu swej istoty, w strukturze boskiej duszy. Najlepszy krótki okres czasu do praktyki wizualizowania i łączenia się z kosmicznym czy niebiańskim wzorcem boskiej piramidy to czas 24 minut - typowa tzw. runda medytacji czy zadumy. Jeśli chodzi o dłuższy okres praktyki to zwykle przyjmowana jest w ezoteryce, okultyzmie i hermetyzmie runda dwugodzinna, cykl panowania pięciu żywiołów (5 x 24 minuty to 120 minut czyli 2 godziny). Symbol piramidy to mistyczno-magiczny znak połączenia mocy czterech żywiołów (ziemi, wody, ognia i powietrza) w strukturę krystaliczną stająca się przewodnikiem energii piątego żywiołu zwanego w zachodniej ezoteryce zwykle żywiołem eteru (ducha, kosmosu, przestrzeni), a na wschodzie żywiołem Akaśa. 

(Jeśli chcesz poznać dużo więcej o mistycznym i magicznym wymiarze symbolu piramidy oraz kryształów, a także nauczyć się wielu solidnych hermetycznych czy okultystycznych praktyk z symbolem piramidy i kryształów - zapraszamy do Zakonu Iluminatów  na praktyczną naukę i ćwiczenia w temacie ćakry i nadi (przewody energetyczne).) 

Prawda prawem nie towarem! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz