wtorek, 28 czerwca 2016

Esperanto - język Unii Europejskiej

Esperanto - Język Wolności i Porozumienia!


Esperanto to międzynarodowy język, opracowany z myślą o ułatwieniu komunikacji między ludźmi tego globu. Ułatwieniu, bo język ten jest kilka razy prostszy do nauczenia od innych języków, którymi mówi dzisiejszy świat, w tym od najbardziej popularnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego. Idealny język wspólnotowy dla Unii Europejskiej! 

Esperanto jednoczy ludzkość
Esperanto to język integracji i wspólnoty, został stworzony właśnie po to, by zjednoczyć ludzi różnych narodowości. Jeżeli Esperanto potraktujemy jako język zjednoczonego świata, to stopień jego użycia pokazuje nam na ile rzeczywiście tworzymy ziemską jedność. Jego urok i specyficzny charakter wynika również z tego, że nie stanowi on własności żadnego kraju, żadnej grupy językowej. Przez to buduje pomost pomiędzy różnymi kulturami traktowanymi jako równorzędne i dostarcza płaszczyzny swobodnej, równej komunikacji między ludźmi, gdzie nie ma bardziej pierwotnych, rodzimych, użytkowników języka. Przy tym Esperanto nie ma na celu zastąpienia żadnego języka, a jego rolą jest uzupełnienie naszej ziemskiej mieszanki językowej.

Esperanto stworzył w XIX wieku Polak – Prof. Ludwik Zamenhof. Po raz pierwszy opublikował swoje dzieło w roku 1887 pod pseudonimem dr Esperanto, co oznacza „mający nadzieję” i stąd wzięła się nazwa języka, jak również symbol – zielona pięcioramienna gwiazda, gwiazda nadziei. Esperanto to język integracji i wspólnoty. Esperanto jest idealne jako język Unii Europejskiej. Esperanto zostało stworzone właśnie po to, by zjednoczyć ludzi różnych narodowości i kultur. Jeżeli Esperanto potraktujemy jako język zjednoczonego świata, to stopień jego użycia pokazuje nam na ile rzeczywiście tworzymy ziemską jedność. Niektórzy twierdzą, że Esperanto zna zaledwie 2 miliony ludzi. Inni, że nawet 200 milionów, jeśli liczyć Chiny, Indie i Indochiny.


Jak łatwy jest Esperanto? 


Esperanto jest prosty zarówno jeśli chodzi o gramatykę, słownictwo oraz wymowę. Język ten posiada jasne reguły gramatyczne. Przykładowo czasowniki nie podlegają odmianom przez osoby, wszystkie rzeczowniki kończą się na „o”, wszystkie przymiotniki na ”a”, akcent zawsze pada na przedostatnią sylabę (podobnie jak w języku polskim), a wyjątki w odmianach nie występują.

Słownictwo w dużym stopniu pokrywa się ze słownictwem innych języków, przez co przyswojenie Esperanto odbywa się szybciej. Na przykład Polacy już na początku nauki znają ok. 20% wyrazów.

Wyrażenia idiomatyczne prawie tu nie występują, gdyż idiomy, a także slang tworzy się zwykle w języku ojczystym, którym Esperanto nie jest dla żadnej narodowości i takim językiem z założenia nie powinien być (przykładem wyrażenia idiomatycznego może być słowo krokodilo oznaczające osobę, która odmawia posługiwania się Esperanto, gdy wszyscy inni używają tego języka).

Wymowa w Esperanto jest zgodna z pisownią. Alfabet składa się z 28 liter, które zawsze wypowiada się tak samo. Język ma ładne brzmienie dzięki dużemu stosunkowi występowania samogłosek do spółgłosek (podobnie jak w hiszpańskim, włoskim czy angielskim).


Ilu ludzi mówi w Esperanto? 


Trudno dokładnie podać liczbę osób posługujących się Esperanto, gdyż jedyny sposób pomiaru dokładnej liczby użytkowników języka to przeprowadzenie globalnego spisu ludności, co oczywiście nigdy nie zostało zrobione. Jednakże na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań szacuje się, że językiem tym w sposób swobodny czynnie posługuje się około dwóch milionów ludzi. To stawia Esperanto na równi z językami takimi jak np. litewski czy hebrajski. Ilość osób posługujących się Esperanto okazjonalnie i nie w pełni swobodnie oceniana jest na około 200 milionów. Często są to osoby, które zapoznały się z tym językiem w wymiarze podstawowym, kończąc jeden czy dwa semestry zapoznawczej nauki w szkole lub uczestnicząc w obozie dla esperantystów, etc. 

Dlaczego akurat Esperanto? 


Dążysz do Zjednoczonej Europy lub Zjednoczonego Świata? – Dołącz do ludzi posługujących się Esperanto! Ponadnarodowe porozumienie możliwe jest właśnie dzięki Esperanto. Esperanto pomaga przełamać bariery językowe pomiędzy narodami i jednostkami. 


Dużo serfujesz w necie? - Esperanto jest drugim - po języku angielskim - narzędziem wymiany informacji za pośrednictwem Internetu, gdzie można znaleźć również spory wybór literatury oryginalnej oraz tłumaczenia, uznawanych za najbardziej wartościowe, dzieł literatury światowej.

Dużo podróżujesz? – Używając esperanto, można zwiedzić świat – tanio i w przyjaźni. Esperantyści zgromadzeni w ruchu Pasporta Servo z chęcią goszczą u siebie za darmo innych esperantystów.

Masz mało czasu na naukę języków obcych? – Przeszkody, o które się potykasz przy nauce innych języków obcych, bez problemu ominiesz ucząc się Esperanto! Język jest prosty, istnieje wiele darmowych kursów, potrzeba stosunkowo mało czasu na naukę – nawet jak nie jesteś poliglotą, ten język uda Ci się opanować.

A może chcesz się uczyć innych języków obcych? – Naucz się najpierw Esperanto. Istnieją dowody na to, że ucząc się esperanto jako pierwszego języka obcego, osiąga się większą efektywność przy nauce kolejnych języków. 

LINKI 


Poczytaj więcej o Esperanto jako języku Unii Europejskiej


Pacyfizm i homaranizm w języku Esperanto


Blog ezoteryczny i jogiczny w języku esperanto Brak komentarzy:

Prześlij komentarz