KONTAKT

Kontakty w sprawie obrony praw człowieka i obywatela... 


W sprawie obrony praw człowieka w Polsce można skontaktować się z następującymi instytucjami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi:


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 


Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Tel. centrala (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53

INFOLINIA OBYWATELSKA - 800 676 676

Czynna:
w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych.Helsińska Fundacja Praw Człowieka


ul. Zgoda 11,
00-018 Warszawa

tel.: (48) 22 556 44 40
fax: (48 22) 556 44 50
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.plKomitet Praw Człowieka (Human Rights Committee)  


Komitet Praw Człowieka rozpatruje skargi indywidualne na mocy Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku. Komitet Praw Człowieka przyjmuje skargi od osób fizycznych, jak również skargi międzypaństwowe.

Adres, na który należy wysyłać skargi (w językach ONZ):

Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10
Switzerland


Stowarzyszenie Amnesty International


ul. Piękna 66A/2
00-672 Warszawa
tel/fax: (22) 827-60-00

Najlepiej jednak skargi w języku angielskim wysyłać do jej siedziby w  Londynie

Amnesty International HQ 
1 Easton Street,
London, WC1X 0DW, UK

Telephone: +44-20-74135500
Fax number: +44-20-79561157
Email: contactus@amnesty.orgHuman Rights Watch (HRW) 

Skargi i petycje wysyłamy w języku angielskim na jeden z adresów:

350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA

Tel: +1-212-290-4700
Fax: +1-212-736-1300

HRW w Szwajcarii

51, Avenue Blanc
1202 Geneva
Switzerland


Złota gwiazda za działalność popularyzowania praw człowieka na świecie: 


Emblemat Międzynarodowego Komitetu Obrony Praw Człowieka: 

 


LALITAMOHAN MATUSZEWSKI


Jeśli chociaż niektóre z artykułów spodobały się Tobie, możesz wesprzeć autora publikacji datkiem wedle własnego uznania, co na pewno przyczyni się do szybszego powstawania kolejnych publikacji. Jeśli uważasz, że powinien się na tym portalu pojawić artykuł na jakiś temat, napisz o tym w komentarzu. W miarę możliwości, taki temat może zostać opracowany i zamieszczony. 

Konto na wspierające autora publikacji datki: 


Ryszard Zenon Matuszewski; BRE Bank - mBank, Poland

Nr konta: PL 48 1140 2004 0000 3102 3623 1989

BIC / Swift: BREXPLPWMBK

Kontakt listowy z Lalitamohan-Dźi w Polsce 


Ryszard Z. Matuszewski
P.O. Box 247;
44-100 Gliwice 1;
Poland

Serdecznie dziękuję wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom, darczyńcom i sponsorom działalności publicystycznej! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz