RODO

Przetwarzanie Danych Osobowych i Klauzule RODO 

Słownik języka polskiego PWN pod redakcją prof. dr Mieczysława Szymczaka, wyd. II definiuje i precyzuje pojęcie „przetwarzania” oraz „przetwarzania danych”: 

Przetwarzać, przetworzyć – przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcić, przeobrażać. 

Przetwarzać dane – opracowywać za pomocą maszyn cyfrowych duże ilości danych pomiarowych w celu uzyskania określonych informacji: bilansów, wskaźników ekonomicznych itp. 


Wikipedia pod hasłem „przetwarzanie” podaje definicję: uporządkowany proces przekształcania (transformacji), np. energii, informacji, materii. 

W szczególności, nawet na Wikipedii, stoi wyraźnie napisane czym jest przetwarzanie danych, z angielska „data processing”, nie tylko w słownikach informatycznych. Nie ma processingu (przetwarzania), nie ma problemów z danymi. Spokojnie możesz trzymać w domu pamiętniki z wpisami znajomych, którzy Ci się kiedykolwiek do pamiętnika wpisali, a także listę osób które korzystały u Ciebie z czegokolwiek. 

Przetwarzanie danych (ang. data processing) – to przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Wyróżnia się przetwarzanie numeryczne (stosunkowo skomplikowane algorytmy i niewielkie ilości danych) oraz systemowe (stosunkowo proste algorytmy i duże ilości danych). Zapewne polscy urzędnicy nie zapoznali się jeszcze z fachowymi pojęciami stosowanymi w rozporządzeniach Unii Europejskiej, i dlatego jest tyle hałasu o RODO czyli w sumie o nic (w tym dużo bredni w Internecie). 

Kiedy Ty wpisujesz się do mojego pamiętnika (zeszytu), kiedy zapisujesz się na listę uczestników spotkania w klubie czy na imprezie prywatnej której gospodarz tego wymaga, wpisujesz swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, telefon czy email – na pewno nie jest to przetwarzanie danych. Nie chcesz się wpisać czy zapisać na listę, nie musisz, możesz iść do domu i nie zawracać mi więcej głowy ani "gitary". Jeśli nie zmieniamy postaci Twoich danych jakie Ty nam dostarczasz w formie elektronicznej czy w formie Twojego wpisu własnoręcznego do pamiętnika (na listę obecności), to nie przetwarzamy Twoich danych osobowych. Ponieważ ich nie przetwarzamy z założenia (tu można się pośmiać), nie możemy także ich skasować, bo byłoby to ich przetworzeniem: z „output’em” - wynikiem końcowym! 

Wystarczy, że organizator lub gospodarz imprezy, spotkania, treningu, kursu oświadczy, że: „nie prowadzi przetwarzania danych osobowych”. W swej istocie, kiedy uczestnik imprezy/spotkania sam się wpisuje na listę lub jak woli sam wręcza nam kartkę z podaniem czy prośbą o przyjęcie na spotkanie, nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, zgodnie z definicją przetwarzania danych. Co więcej, „przetwarzanie danych”, o które chodzi ustawodawcy UE w oryginale angielskim, to tak zwany w informatyce „data processing”, a zatem elektroniczne przetwarzanie danych. Dopóki nie zacznę przepisywać danych osobowych z listy czy kartki z podaniem do komputera, a szczególnie do Internetu, nie dokonuję nawet „inputu” czyli wprowadzenia danych do przetwarzania. Nie ma zatem rozpoczęcia przetwarzania danych (data processingu). Jeśli ktoś nie zna języka polskiego i do tego żargonu informatycznego, niech się najpierw zapisze na kurs wieczorowy języka polskiego, kupi sobie słownik PWN i słowniki informatyczne, potem będzie podstawa do rozmowy w temacie. 

Doradzamy szczególnie, aby zamiast samemu zapisywać dane adresowe i teleadresowe klientów, prosić aby wpisali się sami lub napisali swoje zgłoszenie, podanie o przyjęcie czy zapotrzebowanie na karteczce. Wtedy ten co się sam wpisywał dokonał „inputu” czyli wprowadzenia danych. Klauzula prawna typu: „Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych ani numerycznie ani systemowo” - jest zatem absolutnie wystarczająca jeśli chodzi o RODO. Inna sprawa to fakt, że ustawa RODO jest zasadniczo sprzeczna z Konstytucją, która jest prawem podstawowym i nadrzędnym w stosunku do innych ustaw prawnych. Art. 54.1 Konstytucji powiada: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.” Konstytucja nie przewiduje ograniczenia dla pozyskiwania oraz rozpowszechniania informacji, a dane osobowe, nawet te wrażliwe (z kim się bzyka sąsiad/ka) są informacjami. Konstytucja nie przewiduje nakładania ograniczeń na osoby fizyczne ani organizacje pozarządowe do Art.54.1. Za każdym razem, gdy urząd ochrony danych osobowych UODO zechce ci zabraniać coś w tej materii, możesz ciągać urzędasów i urząd do sądu za ordynarne łamanie Konstytucji RP, nawet przed sąd unijny! 

My prowadzimy naszą działalność i usługi na naszych warunkach, w tym nie przyjmujemy na naukę ani praktykę osób anonimowych, a jak się komuś coś nie podoba, zawsze może iść do domu i nie zawracać nam „gitary”! 

RODO - Podstawowa Wiedza dla Użytkownika i Administratora Bazy Danych 

Ustawa (unijne rozporządzenie) RODO reguluje kwestie przetwarzania danych w Internecie (na stronach internetowych i w chmurach danych oraz na nośnikach elektronicznych - dyskach), szczególnie w sklepach internetowych (RODO dotyczy danych zgromadzonych i przetwarzanych metodami informatycznymi, danych na dyskach twardych i nośnikach przenośnych). W dużej mierze dotyczy to obowiązku informacyjnego nałożonego na wydawców i właścicieli e-sklepów. Dotychczasowe prawo w sposób niekompletny i nieprecyzyjny dotyczyło kwestii związanych z przetwarzaniem danych przez portale społecznościoweserwisy z treściami czy e-commerce (sklepy internetowe). RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek stałego monitorowania procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w firmie internetowej lub chmurze. RODO ma zapobiegać nielegalnemu udostępnianiu danych osobowych w internecie oraz wyciekom danych z chmur internetowych. RODO reguluje nie tylko kwestie przetwarzania danych osobowych w Internecie, ale także zabezpiecza takie nasze dane osobowe jak odcisk palcaskan twarzy czy obraz źrenic (biometria), które coraz częściej wykorzystywane są jako hasło dostępu, a dotychczas nie podlegały pod ochronę danych osobowych. 

RODO zmniejszyło wymagania w zakresie pozyskiwania zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych. Obecnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zawsze musi następować na piśmie. RODO przesądza bowiem, że zgodą może być jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. chęci uczestnictwa w zajęciach na które trzeba się zapisać, uczestnictwo w działalności klubu, stowarzyszenia, fundacji, imprezach religijnych etc). Przykładowo, kiedy przychodzisz chcąc brać udział w zajęciach medytacji, jogi, tantry lub ajurwedy, a wymagane są zapisy (w tym badanie przez lekarza sportowego w wypadku intensywnej hatha jogi), to w sposób oczywisty musisz dostarczyć wymagane dane. Tak samo przy zapisywaniu do stowarzyszeń i fundacji, jeśli ktoś chce przynależeć, działać w takiej instytucji. To samo dotyczy wykładów, kursów, warsztatów i treningów, gdzie wymagana jest lista obecności i dane kontaktowe (wyobraźmy sobie, że osoba uczestniczyłaby anonimowo, bez dokumentów i tak, że nikt jej nie zna, a przypadkiem dostaje zawału lub udaru, umiera na atak serca czy udar, i nie ma jak podać jej danych ani karetce pogotowia ani ewentualnej rodzinie, żeby mogła odebrać zwłoki...). W interesie publicznym nawet jest stosowanie kart z zapisami wypełnianymi ręcznie lub czytelne wpisywanie się z imieniem, nazwiskiem, a także adresem zamieszkania na wszelkie listy uczestnictwa, w tym na terapie alternatywne (naturalne). 

RODO nie utrudnia prowadzenia przedsiębiorstw (internetowych). Małe i średnie firmy nie muszą m.in. podawać informacji o tym jak długo będą przetwarzać dane, są zwolnione z realizacji praw żądania dostępu do danych, ich sprostowania czy usunięcia (jak masz 90 stałych klientów jako fryzjer, to możesz ich pamiętać lub mieć w notesie albo na kartce w biurku – i to nie jest e-commerce ani internetowa baza danych, zatem nie podlega RODO). Zwolnienia te obowiązują wyłącznie w sytuacji, jeśli firmy nie gromadzą danych osobowych wrażliwych (np. PESEL, dane medyczne, dane biometryczne, pełne czyli wszystkie dane osobowe) lub nie udostępniają ich innym podmiotom na podstawie innej niż zgoda osoby, której dane dotyczą (nie sprzedają ani nie odstępują danych innym). Unijne Rozporządzenie RODO nie narzuca gotowych rozwiązań, nie nakazuje wprowadzenia niedopasowanych, odgórnych założeń. Każde działanie ma wynikać z indywidualnej sytuacji firmy i jej skonkretyzowanych potrzeb (klient może napisać swoje nazwisko i telefon na kartce, wtedy ty nie gromadzisz danych w komputerze, bo klient sam ci je dał własnoręcznie napisane – jako liścik). Wprowadzone zabezpieczenia danych w bazach danych w chmurach i na komputerach muszą być adekwatne, czyli skutecznie zadbać o bezpieczeństwo informacji (nie ma wymogów standardowych). Pisemna zgoda klienta (petenta) potrzebna jest tylko na udostępnianie jego danych osobowych innym podmiotom niż działalność własna (odsprzedaż danych, analizy rynkowe przez firmy zewnętrzne, przekazanie innej firmie etc.). Podmioty prywatne nie są zobowiązane do powoływania Inspektora Danych Osobowych (IDO). RODO w większości wypadków powtarza jedynie przepisy obowiązujące w Polsce już od 1997 roku. 

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych jest oświadczeniem woli, może być wyrażona w dowolny sposób. Jednakże to na administratorze danych (bazy danych, chmury) spoczywa obowiązek udowodnienia, że uzyskał zgodę. Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia (ustne najlepiej nagrać). Przepisy nie ograniczają administratora danych w formie pozyskiwania zgody. Równie dobrze można wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie okna w elektronicznym formularzu, jak i ustnie (np. przez nagranie wypowiedzi). Osoba może się własnoręcznie wpisać na listy uczestników, obecności, listę pracy, zapisać na kurs etc. 

A na koniec istotna klauzula portalu: 

Nie przetwarzamy danych osobowych, nie przekazujemy danych podmiotom zewnętrznym (firmom trzecim).”  

Wielki Mistrz Zakonu Illuminati

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz