piątek, 21 grudnia 2012

Demokracja to nazizm zakamuflowany

Demokracja parlamentarna to zakamuflowany germański nazizm


Do każdej nawet najbardziej zbrodniczej i przykrytej ukrytymi znaczeniami idei można dorobić usprawiedliwiającą i wspierająca ją ideologię. Tak stało się w przypadku demokracji, kapitalizmu i innych niewolniczych dla ludzkości systemów kastowych. W dzisiejszych przepełnionych fałszem i kłamstwem czasach deprawacji społecznej oraz niemoralności demokracja stała się nie słusznie synonimem wolności, równości i sprawiedliwości społecznej. Wielu z niewolniczo omotanych wykrzyknie w swojej głupocie: i o to w tym chodzi! Jednakże człowiek uduchowiony i przebudzony duchowo postawi tylko jedno zasadnicze pytanie: czy wolność wolności jest równa?! Wolnością możemy nazwać każdą rzecz, idee, którą możemy zrealizować według określanego odgórnie prawa i schematu zachowań oraz istniejącej w społeczeństwie systemu moralno-etycznego. Co się jednak stanie, gdy od prawa odłączymy idee etyczno- moralne, a pozostanie swawolenie i wybryki. Otóż właśnie wtedy otrzymamy pojęcie demokracji czy raczej istniejącego pseudodemokratycznego parlamentaryzmu angielskiego mającego ludziom dawać igrzyska wyborcze bez realnego wpływu na partie polityczne i ukryte lobby biznesowo-gospodarcze trzymające władze. 

Demokracja jako hasło powstała współcześnie z potrzeby usprawiedliwienia ideologicznego kapitalizmu i niesprawiedliwości społecznej. W swej istocie brytyjski parlamentaryzm z wyborczą fetą i pozbawieniem ludu realnej władzy na rzecz partyjnych sługusów kapitalistycznych - nie jest demokracją w sensie wiecowej greckiej demokracji ludowej, bezpośredniej, z jawnym głosowaniem przez podpisy i podniesienie ręki lub miecza. 

Ideologia współczesnej parlamentarnej pseudo demokracji tłumaczy też potrzebę istnienia elit, które w sposób zgodny z prawem, konstytucją i systemem pseudo moralnym mogą w sposób całkowicie nieograniczony żerować i wykorzystywać masy społeczne dla swoich jawnych i ukrytych celów (zwykle przestępczych). Przykładowo, w Polsce 90 procent osób nie życzy sobie agresywnej walki z Rosją, ale ciemny i mroczny element satanistyczno-germańskie pośród polityków podsyca i napędza zbójecką bratobójcza nienawiść do Narodu Rosyjskiego, który genetycznie i historycznie można nazwać Ludem Wschodniopolskim, bo nosimy tę samą słowiańską haplogrupę R1a1a w naszych wspólnych, narodowych w swej istocie genach. 


To z idei parlamentarnej pseudo demokracji wyłonił się faszyzm, germański nazizm oraz hitleryzm jako wstęp do idee nowego porządku świata pod wodzą germańskiej razy do której należą Niemcy i Austriacy, Holendrzy, Brytyjczycy, Amerykanie (Biali) i trochę innych nacji, gdzie rasa germańska, będąca podrasą haplogrupy R1b stanowi mniejszość. Idea nowego porządku świata dana przez amerykańskich germanów (nazistów i hitlerowców) ta w niedługim czasie zastąpi pojęcia parlamentarnej demokracji, kapitalizmu i religii chrześcijańskiej dyktaturą germańskiego LGBTQ. 

Burżuazja i jej zbójecka chęć zysku oraz władzy są kluczem i środkiem do tworzenia prawa opartego na prawie germańskiej supremacji rasowej nas innymi ludami, które germańskie plemiona zamierzają podbijać i zniewalać od początku swojego istnienia. W językach germańskich, szczególnie w niemieckim i angielskim, Słowianie określani są terminem Slaves - Niewolnicy (współcześnie to tzw. tania siła robocza). 

To prawo umocnione i poparte nazistowską ideologią hitlerowców i pseudo religijnymi ideami poszukiwania ziemi obiecanej, jaką ma stać się ziemia jest przyczynkiem powstania systemów niewolniczych, systemów przymusu, terroru i deprawacji społecznej. Demokracja, fachowo nazywana parlamentaryzmem angielskim, to w prostej linii klasowy system niewolniczy opierający się na trzech sztucznie utworzonych grupach społecznych: 

* Władzy: polityka oparta na policyjno-wojskowym terrorze i finansach (banksterach); 
* Religi politycznej: opartej na niepodważalnych dogmatach religijnych (religii trzymającej władzę: katolicyzmu); 
* Klasa robotniczo-niewolnicza: jaką jest każdy obywatel na dole drabiny; 

Demokracja parlamentarna oparta na wolności zewnętrznej okraszona jest popędami, nałogami, zboczeniami, zbrodniczą w skutkach anonimowością, głupotą, deprawacją i wszelkim niemoralnym zachowaniem, a wszystko to wpływ galopującego kapitalizmu i faszyzmu hitlerowskiego potrzebującego nie inteligencji, lecz posłusznej siły roboczej. Nie na darmo agresywne i grabieżcze imperia (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, USA) przewodzą w tej maskaradzie demokratyzmu wiodącego do zniewolenia całej wolnej jeszcze ludzkości. 

Podstawą wolności jest likwidacja nazistowskich podatków od dochodów osobistych oraz likwidacja haraczów za życie w formie chociażby ciągle podnoszonych podatków za posiadanie skrawka ziemi i domu (mieszkania) do życia. Jak spółdzielnie mieszkaniowe śmią pobierać czynsze od mieszkań własnościowych, jak gminy śmią pobierać opłaty za to, że mamy jakiś dom czy ruderkę do mieszkania na rzekomo ich terenie? Ziemia daje nam miejsce i wodę, a złodzieje kapitalistycznej mafii uzurpatorskich właścicieli niewolników (ludności) chcą nas ciągle eksploatować pobierając haracze za życie i mieszkanie czy picie wody... Deprawacja narodów i ludności zniewalanej za pomocą używek: alkoholu, nikotyny, narkotyków i popędów seksualnych była stosowana już w systemach niewolniczych starożytnego Babilonu, Egiptu, Imperium Rzymu oraz w armiach ofiarnych całego świata jako swoista rekompensata poddaństwa i oddanie siebie kaście zwyrodniałych panów, którymi współcześnie są reżimowe kluby polityczne zwane partiami władzy. Demokracja parlamentarna (partyjna), której wszelkiej maści głupcy tak wierzą, o którą walczą jak obłąkańcy i którą wspierają (nie kąsa się tylko ręki pana niewolników, która karmi) dała wam tylko jedno prawo: wegetacji niewolniczej bez prawa tworzenia siebie na podwalinach praw natury. 

Tak zabija się indywidualizm, kreatywność i idee prawdziwej wolności - wewnętrznej oraz zewnętrznej. Istota ludzka stała się statystyką, buchalterią, numerem niewolniczego piętna (Regon, NIP, Pesel), tworzywem dóbr użytkowych oraz marionetkowym tworem władzy panów, panów ciemności, bo wedle samego Chrystusa, wszelka władza tego świata leży w mocy Złego (Szatana).
Cały ten polityczny cyrk parlamentarnej demokracji, która Adolfa Hitlera i podobne katolickie kreatury (Mussolini, Franco, Pinochet, Bush, Reagan) wyniosła do władzy - wielka satanistyczna w swej istocie mafia politycznych faszystów, nazistów i hitlerowców (w tym neohitlerowców), sterowana przez germańskich ideologów germańskiej rasy najbardziej słynącej ze zboczeń LGBTQ, a jeszcze bardziej z zoofilii i pedofilii. Człowieka się hoduje metodami przemysłowymi, aby ten wiernie pracował dla dobra systemu nazistowskiego, wcześniej zwanego faszystowską dyktaturą, nazizmem, a jeszcze wcześniej kapitalizmem lub feudalizmem. 

Wynagrodzeniem pracy niewolniczej jest symbol poddaństwa - papier zwany dzisiaj ironicznie pieniądzem - środek manipulacji i deprawacji, którego wartość ustalana jest symbolicznie za sprawą manipulacji giełdowej - tak naprawdę można by papier zastąpić ryżem lub ziemniakiem, wartości złota nie można zastąpić symbolem w postaci papieru lub impulsu elektronicznego. Pieniądz ten służy nałogom (pijaństwo, narkomania, zboczenia), deprawacji, matactwom, przekupstwom, demoralizacji, upodleniu i skrajnej alienacji społecznej. Niewielki pieniądz za katorżniczą pracę to główna forma deprawacji, za którą niektórzy próbują kupić własną moralność i skrawek własnej duszy. 

Idea zwierzęcej natury, idea pierwotnego demona, idea obalająca mit człowieczeństwa - to idea demokracji i systemów niewolniczych - gdyż to te systemy niewolnicze (nazistowskie, germańskie) najbardziej zamykają człowieczeństwu drogę oświecenia. Tylko naziolscy zboczeni manipulanci tworzący te idee demokracji, żyjący zgodnie z prawami natury ludzkiej mają prawo do swobody i wolności, póki służą swoim ciemnym panom (panowie w czerni). Tak tworzy się rasę panów, naród wybrany idee satanistycznej krwi sługusów ciemności. 

Człowiek oddaje hołd satanistycznej i zboczonej dewiacjami rasie panów ciemności: wojnami, nienawiścią do braci słowiańskich, masowymi samobójstwami rytualnymi za pomocą spożywania żywności modyfikowanej genetycznie i składania w ofierze własnych dzieci za sprawą obowiązkowych rytuałów toksyfikacyjnych (narkotyki) prowadzących do nowotworów i bezpłodności. Czyż te ofiary z własnych dzieci i siebie samego to nie czysta Biblia Szatana, Mein Kampf i Prawo Germańskie?! Ideą niewolniczym potrzeba ofiar, krwi, systemów klasowych (kapitalizm, nazizm), aby urzeczywistnić idee państwa globalnego, państwa rządzonego zamiast przez obywateli - przez partyjne sekty polityczne sterowane ręcznie przez ukrytych przywódców - miliarderów sponsorów żyjących z niewolniczej krzywdy milionów ludzi. Aby jeden mógł być miliarderem, milion ludzi musi żyć na krawędzi nędzy, ale tych miliarderskich kanalii - wcielonych demonów i szatanów pokroju Sorosa, Gatesa czy Springera nic to nie obchodzi. 

Coraz większa bieda, ubóstwo, głód - zmusza niewolników do spożywania trucizny w cel sterylizacji, bowiem zmniejszona do minimum ilości niewolników to cel nazistowsko-kapitalistycznej globalizacji - jednak niszczy się tylko społeczeństwa niewolników, a nie rodziny i społeczności terroryzującej cały świat rasy germańskiej, która chce zawładnąć światem, odbiera wolność wierzeń religijnych narzucając masowo znienawidzoną przez wolną ludzkość szkodliwą ideologię sekciarskiej religii katolickiej i jej protestanckich klonów. Chrześcijanie Imperium Rzymskiego wymyślili niewolnictwo, feudalizm i kapitalizm, a potem faszyzm, nazizm i hitleryzm, a wszystko celem zniewolenia ludzkości, w tym, w szczególności celem wyniszczenia wolnych ludów i społeczeństw słowiańskich - tępionych i zniewalanych przez Germanów od ponad 1200 lat. Zbyt duża ilość niewolników to niebezpieczeństwo i wysoki koszt utrzymania oraz likwidacji. Oto wasza głupcy piękna rzeczywistość i kolorowa przyszłość osadzona w idei demokracji parlamentarnej rodem z germańskiej Wielkiej Brytanii od początku swego istnienia dążącej do kolonialnego zniewolenia całej ludzkości podobnie jak chciał tego austriacki Germaniec Adolf Hitler (ministrant katolicki w służbie mrocznego Imperium Zła). Germańska rasa (Niemcy, Brytyjczycy, Amerykanie) najbardziej nienawidzą Słowian, Żydów, Romów, Libijczyków, Syryjczyków, a także wszystkich innych wolnych narodów. Stąd ich nieustanne najazdy i agresywne wojny, także sankcyjno-gospodarcze. Kto w germańskiej agresji na Słowian uczestniczy, ten jest zdrajca Wolności, zdrajcą Słowian, zdrajca Prawdy - zdradził nawet własną Dusze i niech zginie jako sprzedawczyk. 

Pamiętajcie jednak,że w germańskim systemie demokracji parlamentarnej (zamiast ludowej czy bezpośredniej) prawo do życia, zdrowia i wolności osobistej posiada i posiadać będzie tylko szatańska rasa panów, germański naród wybrany i germańska krew (Niemcy, USA, Wielka Brytania). Życzymy wam abyście wybudzili się ze snu ogłupiającego i popatrzyli dookoła siebie i na swoje dzieci - zawalczyli o wolność, precz popędzili ze słowiańskiej ziemi wszelkiego germańskiego okupanta i wichrzyciela. Nie pozwólcie, aby oszukańcza satanistyczna magia germańskich sztucznych ogni odciągnęła waszą uwagę od mroku i cienia zbrodni dokonywanych na wolnej ludzkości przez zbójecką germańską rasę ciemiężycieli, satanistów, dewiantów i zboczeńców, wyznawców kapitalizmu (nazizmu). 

Jeśli nie chcesz być kimś wielkim musisz pogodzić się ze świadomością własnej śmierci oraz migracji duszy, a w końcu reinkarnacji. Tylko duchowa nauka i praktyka przebudzenia oraz oświecenia (iluminacji duchowej) tworzy z nas istoty świetliste godne pierwiastka Boskości. Godząc się z mroczną i uapdłą ideologią religijno-polityczną poświęcasz siebie w imię interesów osób trzecich korzystających z Twojej naiwności w celu osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim była i jest władza nad ludzkością. Nie ma religii politycznej i kapitalistycznego systemu społeczno-ustrojowego, którego podstaw nie można podważyć i obalić za sprawa kłamstwa, które leży u podwalin ich powstania. Nie ma systemu militarno-finansowego terroryzmu nad innymi narodami, którego zasady, cele, prawa i przekonania są moralnie usprawiedliwione (kolonializm, hitleryzm, amerykański imperializm, arabski terroryzm salaficko-wahabicki). 

Budulcem nienawiści i niesprawiedliwości społecznej są podziały tworzone na bazie wartościowania pomiędzy narodami i rasami oraz religiami politycznymi. Religie polityczne, ustroje polityczne, instytucje finansowo-polityczne, to systemy które są twórcami podziałów społecznych, twórcami systemów klasowych, podziałów rasowych i kulturowych. Człowiek przeciwko człowiekowi w imię wartości antyludzkich budowanych na instynktach zwierzęcej przeszłości stadnej. To wszystko jest budulcem wyzysku władzy i nieszczęścia ludzkiego tworzonego za sprawa mamony i kultu krwi ofiarnej zawartej w religiach politycznych dążących do ekspansji i poszerzenia własnych wpływów kosztem zwalczania wszelkich innowierców (misjonujące zbrodnicze chrześcijaństwo, misjonujący salafizm-wahabizm). Destrukcja istoty ludzkiej to obniżenie poziomu wiedzy wrodzonej na rzecz wiedzy nabytej, obniżenie poziomu etyczno moralnego za sprawą naciągania praw naturalnych do wymogów medialnej deprawacji i czasów, w jakich ta manipulacja zostanie zastosowana, obniżenia odporności organizmu i kształtowania go za pomocą środków farmakologicznych i jedzenia modyfikowanego genetycznie w szkodliwych celach. 

Te i inne czynniki wpływają na tworzenia ze zwierzęcia jakim jest człowiek nieoświecony, w swej istocie niewolnik gotowy oddać swoje życie w imię systemu politycznego, który go hoduje truje i demoralizuje. Życie przestało mieć wymiar naturalnego planu ewolucji stając się sztucznym tworem hodowli i wegetacji ludzkich niewolników (służących rasie germańskich satanistycznych panów). Moralność towarzysząca ewolucji stała się niepotrzebnym i kłopotliwym balastem opóźniającym drogę człowieczeństwa ku okowom niewolnictwa w niewoli u władców ciemności i wszelkiego zboczenia. Mroczny pan w kapitalistycznej korporacji dupczy (molestuje, wykorzystuje seksualnie) hurtowo swoje niewolnice, a bywa, że także niewolników płci męskiej, bo biseksualizm to jedno z plugawych zboczeń ciemnego świata demonów mających chwilowo ludzkie kształty. Jeśli nie rozumiesz powyższego przesłania oznacza to, że szatański system kapitalistycznej demokracji parlamentarnej wykonał prawidłowo swoją pracę i wyciągnięcie cię ze stagnacji umysłowej i manipulacji psychologicznej będzie ciężkim, (ale nie niemożliwym) procesem naprawczym ku świadomości duchowego przebudzenia i iluminacji boskim światłem wolności. 

Wmawiając ludziom potrzebę ochrony przed terrorem stworzone zostały systemy kontroli militarnej mające prawo decyzyjne w sprawie życia lub śmierci każdej jednostki człowieczej, a także systemy inwigilacji każdego obywatela (podsłuchy telefoniczne). Polska, co gorsza nie posiada swojej własnej telekomunikacji, gdyż ta została skradziona przez obce nam, germańskie korporacje, które tysiącom Polaków wyłączają (blokują) telefony, chociażby za to, że pisują w SMS-ach, że nie cierpią Niemców, amerykańskich okupantów, obcych wojsk albo homoseksualistów. Tak stopniowo tracimy prawo do wolności słowa, nawet w prywatnych rozmowach telefonicznych czy SMS-ach. 

Już dziś zmusza się obywateli do posiadania dokumentów tożsamości zawsze przy sobie, identyfikowania się za sprawą numerów kontrolnych takich jak Regon czy NIP, do przymusowego przyjmowania wszelkich szczepionek kształtujących ich zdrowie i psychikę, zmusza się w szkołach brutalnie do przymusowego przyjmowania najbardziej nawet idiotycznych religijnych dogmatów, absurdalnych praw państwowych, społecznych, grupowych, zmusza się dzieci do przyjmowania wiedzy ukształtowanej na potrzeby systemu pozbawionego norm moralnych i prawd historycznych. Nachalna promocja prostytucji, pedofilii, zoofilii, wszelkich zboczeń homoseksualnych, alkoholizmu, nikotynizmu i wszelkiej narkomanii - to codzienność współczesnej ludzkości sterowanej przez zbójeckie mafie kapitalistyczne zwane korporacjami ustanowione przez germańską rasę panów ciemności. 

Już dziś korporacje kształtują ludziom zarobki na poziomie minimum egzystencji, wpływają reklamami masowo na wydatki zmuszając ludzi do określonych zachowań nazywanych zaciskaniem pasa i buntu pozbawionego wydźwięku czynnego, bo na mafijnego szefa kapitalistycznej korporacji nie wolno podnieść ręki (bo czeka nadmiernie surowa kara) chociaż jest on masowym złodziejem w tak zwanej przestępczości zorganizowanej (kradnie pracę tysięcy ludzi i zapomina godziwie płacić za wykonana pracę). Zamykamy niezadowolenie i złość w swoich wnętrzach rozdartych nędzą, biedą, głodem, rozpacza i bezsilnością - bowiem nauczono tłumy regułki określającej stan zastany jako  prawdziwy i legalny (chociaż chwalebny przykład Wielkiej Rewolucji Francuskiej na chwilę pokazał ludzkości jak sobie radzić z terrorem niegodziwych rządów złodziejskiej czarnej mafii). 

Ten twór kontroli będzie wybierany samoistnie określając nasze preferencje za sprawa wyników opinii publicznej i grupowych schematów działań, jakie podejmie zmanipulowane bezsilna grupa społeczna (wyborcza). Bezsilna grupa wyborcza nie jest zainteresowana prawdą, dobrobytem i moralnością, bowiem określenia te przestały istnieć zastąpione deprawacją, zboczeniami seksualnymi, nałogami i igrzyskami głupoty fundowanymi wyborcom ku ich uciesze (cyrk wyborczy bez realnego wpływu na władzę). Tak zrodziliśmy z własnej głupoty system ucisku, kłamstwa, deprawacji, korupcji, złodziejstwa i ludobójstwa. I tylko szkoda, że Wielkie Rewolucje, taka jak Francuska we Francji czy Październikowa w Rosji - zdarzają się tak rzadko, bo są one jedynymi sposobami na zniesienie kapitalistycznego ucisku serwowanemu przez panów ciemności, chociaż na krótki czas. 

Człowieczeństwo to świadomość, emocje, zasady, moralność, współczucie i zrozumienie, wszystkie te cechy nie dotyczą tylko nas samych, ale również naszej rodziny i całego społeczeństwa niezależnie od rasy, poglądów czy wyznania religijnego. Człowieczeństwo w okresie tworzenia tak zwanego nowego porządku świata narażone jest na wiele prób min: na umyślnie zatruwaną  żywność, manipulacje medialną i społeczno-polityczną, oprysków chemicznych, niszczenie wolnych narodów poprzez wyimaginowany strach i terroryzm, poprzez tworzenie chaosu społecznego i nawoływanie do nienawiści rasowo-religijnej pomiędzy bratnimi narodami jak Wietnamczycy, Koreańczycy czy Słowianie (Polacy-Rosjanie) oraz do wojen i przemocy psychologiczno-fizycznej. Nasze ziemskie wewnętrzne podziały religijne, kulturowe, społeczne, polityczne czy kolor skóry ułatwiają tylko grę rozprzestrzeniającą strach i nienawiści. Manipulanci z grupy germańskich terrorystów, komisji amerykańskich, nazistów czy homoseksualistów znając psychologię i ludzkie ułomności bazują na tym, aby manipulować społecznością całego świata wmawiając absurdy, głupoty i judząc słowiańskich braci przeciwko sobie. 

Jedynym interesem państw, religii politycznych, finansistów (banksterów) jest zagospodarowanie jak największej grupy ludzi i wyciśnięcie z nich wszystkiego tak, aby owi ludzie znaleźli się na kolanach przez dogmatami kłamliwych religii politycznych i ideologii złudnej demokracji parlamentarnej, przed rasą panów ciemności (wyzysku), przed posiadaczami menstruacyjnej krwi zmieszanej z winem mszalnym, przed przedstawicielami germańskiego narodu rzekomo wybranego do władzy nad światem. I oczywiście kontrolujących nasze życie finansistów, którzy w każdej chwili mogą wyłączyć twoje konto bankowe i kartę bankomatową, a zostaniesz osobą gołą i wesołą - zależną od jakiegoś zwyrodniałego korpokraty zboczeńca - bankstera. Tak samo wyłączane są nasze telefony komórkowe przez zwyrodniałych dostawców rzekomych usług, jeśli tylko nie spodoba się im treść tego o czym rozmawiasz, o czym piszesz, a w bandyckim rabowaniu pieniędzy abonentów telefonów na kartę, po kilka tysięcy miesięcznie - przoduje mafijna firma Orange rodem z Francji i USA. 

Sprzedaliście siebie ludziom demonicznym i szatańskim, którzy wiedzieli jak was okiełznać, bo jeśli nie jesteś łapczywymi na kasę pokusicie się i ukorzycie przed gniewem Bożym, jeśli nie interesuje was Bóg pokona was pieniądz i idąca za nim deprawacja narkotyczno-seksualna. Sterowanie człowiekiem uzależnionym od alkoholu, marihuany czy opium zawsze było proste a jednostek indywidualnych jest zbyt mało, aby pokazać społeczeństwom ich prawdziwą wartość. Nikt nie ma prawa ludźmi kierować w zbójeckich celach, nikt nie ma prawa ludzi piętnować za to normalność i niechęć do zboczeń, nikt nie ma prawa ludzi truć, okradać czy kontrolować naturalnej płodności, myśli i słów, nikt nie ma prawa fałszować historii i prawdy pierwotnej, która tkwi w każdym z nas, w głębi ludzkiej duszy. 

Na gruzach państw religijno-ustrojowych, na gruzach terroru militarno finansowego, na gruzach projektów państw globalnych (korporacyjnych) można wznieść dziesiątki nowych państw żyjących z sobą w naturalnej komitywie gospodarczo-handlowej bez manipulacji, giełd, spekulacji, bez germańskiego terroryzmu homoseksualnego i narkomańskiego, bez wyniszczania trującą żywnością zmodyfikowaną przez germańskie koncerny Monsanto i Bayer. Jedynym zagrożeniem dla ludzi i świata nie są religie czy dziwne wyznania wiary, kolor skóry, język, poglądy, narodowość, lecz zmanipulowana chęć władzy ludzi posługujących się ideologią państwa globalnego sterowanego przez zboczoną germańską rasę zdolną w historii do największego ludobójstwa (hitlerowskie Niemcy, amerykańskie ludobójstwo w Wietnamie). 

Pytajcie, kontrolujcie, oczekujcie prawdy i obalajcie mity, jakie wpaja wam satanistyczna w duchu religia polityczna, państwo i ustrój kapitalistycznego terroru pod nazwą demokracji parlamentarnej z wyborczymi farsami w wyniku których rządzący mają często zaledwie 10-15 procent poparcia ogółu wyborców, bo w wyniku dziwacznych zabiegów z wyborów wypadają ci, co mieli po 5 procent poparcia i jest ich w sumie nawet 70 procent (30 małych partii)! Tymczasem, to ci mali, których kapitalistyczny terror odrzuca jako zbyt małych, oni razem są tymi, którzy powinni mieć realną władzę w państwie. Niestety, demokracja parlamentarna nie raczy liczyć się z narodem i obywatelami, liczy się ze swoimi sterowanymi z państw germańskich okupantami, gospodarczymi terrorystami, a Polska po 1989 roku, pod zachodnią zbójecką, satanistyczną okupacją - straciła praktycznie cały przemysł i większość wysoko wydajnego rolnictwa. Nawet media, prasa, radio i telewizja są w rękach germańskich koncernów. Obudź się! Przebudź się! Podążaj ku Oświeceniu! 

Nie daj z siebie zrobić korporacyjnego niewolnika satanistycznego kapitalizmu, który namawia do głosowania na jego kolejną partię polityczną mającą za zadania zrobić z człowieka posłusznego i głupkowatego niewolnika germańskiej rasy, który posłusznie wierzy w brednie germańskich twórców mafijnych organizacji orwellowskich takich jak antypolski IPN, który z bandytów i przeklętych zbójów hitlerowskich opłacanych przez germańskiego okupanta robi w XXI wieku bohaterów! 

Domagaj się aktywnie całkowitej likwidacji podatków od dochodów osobistych oraz likwidacji podatków od życia (czynsze, opłaty za wodę czy wywóz śmieci). Wypłata za pracę niewolniczą u kapitalistycznych korporacji germańskich nie jest po to, żebyśmy musieli swoje dochody miesięczne czy okazjonalne oddawać w jakiejkolwiek części politycznym sługusom tychże germańskich korporacji do użytkowania i masowego malwersowania. Korporacje nazistowskie mają płacić podatki na utrzymanie struktur państwa, a nie ich zatrudnieni tam niewolnicy! Podatki od rent i emerytur to już zbrodnia przeciwko ludzkości za którą kolejna Wielka Rewolucja (najlepiej Światowa, a nie Francuska czy Październikowa) powinna zmieść zwyrodniały demokratyczny ustrój polityczny kapitalistycznych nazistów raz na zawsze z powierzchni Ziemi! 

Zakon Iluminatów to Liga Świata - Liga Wolnego Świata! 

Mieszkanie prawem nie towarem! 

Prawda prawem nie towarem! 

Wspieraj Zakon Iluminatów! 

LINKI SŁOWIAŃSKIE 

22 powody uprawiania pogaństwa 

https://illuminati-oswieceni.blogspot.com/2018/04/22-powody-uprawiania-poganstwa.html

Wiersze i pieśni słowiańskie 


Słowianie - Unia Słowiańska - Panslawizm 


Unia Słowiańska - Konfederacja Słowian 


Inglizm - bredy nawiedzenia czy stare baśnie 

https://illuminati-oswieceni.blogspot.com/2015/01/inglizm-slowiansko-aryjskie-wedy-i-bredy.html

Mokosza - Bogini Słowian, Matka Ziemia, Matka Boża 


Słowiański język staropolski 


Słowiański język ukraiński 

https://illuminati-oswieceni.blogspot.com/2015/01/jezyk-ukrainski-alfabet-i-historia.html

Bogini Siwa i Kali - Wedyjskie kulty słowiańskiej rodzimej starej wiary 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz