niedziela, 7 lutego 2010

Zakon Rycerzy Światlości

Zakon Rycerzy Światła - ZRŚ - ZakRyŚ


Zakon Rycerzy Światła (zamiennie: Zakon Rycerzy Światłości, Wojownicy Światła) to polska filia Zakonu Wojowników Światłości z Szambali (Śambhalah), która została reaktywowana w Polsce styczniu 1983 roku. Zakon Wojowników Światłości zrzesza osoby zainteresowane naukami i praktykami Wojowników Szambali (Śambhalah) i Królestwa Światłości Śang Śung. Prawdziwe garudowe rycerstwo duchowe. W Zakonie panuje miła, przyjazna atmosfera, pełna kultura duchowa, ale także surowa dyscyplina. Pomożemy, doradzimy, wyjaśnimy, wskażemy Ci Drogę do Światła, wspomożemy duchowo w Podróży ku Oświeceniu.  

Wojownicy/Rycerze Światłości są społecznością bardziej duchowo rozwiniętych i przebudzonych Dusz rozsianych po całej planecie Ziemia, które spotykają się regularnie w grupach od dwóch razy w tygodniu, do chociaż dwóch razy na miesiąc, w dniach przed nowiem i przed pełnią Księżyca. Braterskie spotkania Rycerstwa Światłości są wolne od personalnych sporów i pełne Duchowych Myślicieli z Otwartymi Umysłami i Dobymi Sercami. W tej Przestrzeni, w której wszyscy możemy się spotykać, a czasem porównywać ze sobą nuty, jest dużo przyjaźni i zrozumienia, z naciskiem na doskonalenie duchowych sztuk walki w Służbie Przedwiecznej Światłości. To zdumiewające, jak wielu Wojowników, Kszatrijów, myślało, że jako jedyni przechodzimy przez te niesamowite, zaginające umysł, piękne, dziwne, a czasem trochę przerażające doświadczenia, gdy budzimy się i odkrywamy, że możemy coraz częściej używać naszego niebiańskiego trzeciego oka. W duchu nawiązujemy do starych tradycji Przebudzonego Rycerstwa Sił Światłości, takich jak Ścieżka Iluminatyzmu Yahya Sohravardi czy Rycerzy Światłości Ruchu Safavidów. 

Wojownicy i Rycerze Światłości


Świetliści Rycerze - Wojownicy Światłości - muszą znów powstać, walczyć i zwyciężać. W końcu wypowiedziano starożytne przysięgi, jasne dusze powracają. Ludzie szukają tego, co zostało utracone przez inwolucję świadomości związaną z duchowym upadkiem ludzkości i okresem ciemności. Najwyższy czas, aby ludzie się przebudzili, nadchodzi bowiem Wielka Burza, ostateczne starcie sił ciemności z siłami światła, oczyszczenie Ziemi z sił ciemności i mroku. Misericordia (Miłosierdzie, Współczucie) oraz Fides (Wiara) to pierwszy, początkowy stopień Zakonu Rycerzy Światła. Tylko z silną Wiarą i wielkim Współczuciem można przystępować do walki z siłami ciemności (satanistami, czarnoksiężnikami, czarnymi magami). Rycerze Światła dzielą się na klany (gotry) i chorągwie. Klan to rodzina, duchowy ród. 

Większość Wojowników Rycerstwa Światłości nauczyła się nie mówić o większości z duchowych rzeczy i zjawisk, ponieważ w otoczeniu lokalnym postrzegano ich inaczej, wykluczano ich, robiono z nich wyrzutków, a nawet nazywano ich szalonymi. W gupach rycerskich nie jesteśmy sami, wszyscy przeszliśmy przez doświadczenia, które są albo identyczne, albo bardzo podobne do przeżyć innych osób. Nie jesteśmy szalonymi, przebudzamy się i kierujemy na dobrą drogę ku Oświeceniu, ku Iluminacji Duszy. Stwarzamy przestrzeń grupową, w której możemy spotykać się w naszej okolicy przez co najmniej dwie godziny dwa razy w tygodniu (warsztaty i treningi sztuki walki) lub dwa razy w miesiącu (zwykle na jeden lub dwa dni), aby rzeczywiście mieć przestrzeń, w której możemy omawiać wszystkie rzeczy i zjawiska nie tylko z innymi, którzy nie będą nas potępiać, ale z innymi bliskimi Duszami, które faktycznie Rozumieją i odnoszą się do nas właściwie, często zapewniając przydatne i solidne sugestie oparte na osobistym doświadczeniu. 

Wychodząc z każdego spotkania czy warsztatu, czujemy, że nasza duchowa bateria została naładowana do 144%, otrzymujemy potwierdzenie za niezliczone doświadczenia i w jednej chwili głęboko związujemy się z całym „pokojem” czy salą ćwiczeń ludzi, którym nie musimy niczego wyjaśniać, aby mogli się za nimi opowiedzieć i nas rozumieć. Dzięki aspektowi społeczności, który pochodzi z samego korzystania ze spotakań i warsztatów grupowych, otrzymujemy możliwość ponownego połączenia się z naszą Rodziną Budzących Się Dusz i uzyskania Pełni Duchowej Mocy Światła w naszej osobistej energii i przestrzeni. Podejmujemy także walkę na wielu polach społecznych i cywilizacyjnych inicjatyw, zgodnych z odwiecznymi regulami Sił Jasnej Strony Mocy, Sił Światła i Prawdy. 


Trzy Cnoty


Trzy Cnoty są fundamentem wiary i głównymi zasadami, którymi powinien kierować się każdy początkujący członek Zakonu Rycerzy Światłości. 

Zasada szacunku - każda istota posiada wewnętrzną więź ze światem. 

Zasada wytrwałości - świat jest zbyt duży by zmienić go w jeden dzień. 

Zasada współodczuwania - osiągniesz więcej polepszając życie innych niż swe własne. 

Lekcja szacunku - nie niszcz tego co ceniłbyś gdyby było Twoje. Lekcja wytrwałości - wytrwałość kreuje siłę dążenia. Lekcja współodczuwania - udzielaj pomocy powszechnie, ale nie umniejszaj tego kto ją otrzymuje. 

Rycerz Światła pojawia się wszędzie tam, gdzie dochodzi do czynów niesprawiedliwych, zagrożone jest życie niewinnych lub działają nieczyste siły - bandyci, nieumarli, opętani, demony, lucyferyści czy sataniści. 

Życie Rycerza Światłości to droga pełna pracy, wyrzeczeń i poświęceń. Władający potężnymi mocami Światłości, posłuszny rozkazom niebiańskich przełożonych, ale jednocześnie wrażliwy i zawsze gotowy do niesienia pomocy - taki powinien być każdy Rycerz Światłości. 

Dzień Rycerza Światłości zazwyczaj rozpoczyna się modlitwą i medytacją o świcie, a kończy wspólnym posiłkiem z innymi rycerzami. 

Jeśli Rycerz Światła nie ma wyznaczonej do spełnienia misji przez Mistrza, zajmuje się pomaganiem mieszkańcom w okolicy, zgłębianiem boskiej wiedzy lub treningiem Wojownika Szambali. 

Każdy Rycerz Światłości, który posiada swojego ucznia (giermka), winien każdą wolną chwilę poświęcać jego szkoleniu, które nadzoruje Mistrz. 

Rycerze Światłości spotykają się na zebraniach organizowanych przez Mistrza, a także na wspólnych treningach. Często zdarza się, że Zakon Rycerzy Światłości organizuje szkolenia lub wykłady dla osób świeckich i kandydatów. 

Śambhalah - Król Wojowników Światłości

Kodeks Rycerzy Światłości


Prawdziwa odwaga polega na tym by żyć i walczyć za to, w co się wierzy - uczą Rycerze Śambhalah.

I. Rycerz Światłości kieruje się wewnętrznym nakazem szerzenia dobra, wiary w światłość i sprawiedliwości.

II. Rycerz Światłości poświęca swe życie w obronie niewinnych i walce ze złem.

III. Rycerz Światłości jest tarczą chroniącą świat przed plugawymi planami demonów i nieumarłych.

IV. Rycerz Światłości cechuje się odwagą, szlachetnością, honorem, walecznością, wielkodusznością, wiernością, a także uczciwością, dążeniem do prawdy i sprawiedliwości. 

V. Najważniejszą rzeczą dla Rycerzy Światłości jest ochrona niewinnych, pokrzywdzonych, utrudzonych.

VI. Rycerz Światłości w walce winien być szlachetny, uczciwy i honorowy. Konflikt rozwiązać może pojedynkiem, ale tylko wtedy, gdy służyć by on miał wyższym celom.

VII. Rycerz Światłości poddać lub wycofać się może tylko wtedy, gdy siły wroga są trzy krotnie większe, lub na rozkaz dowódcy. Rycerz Światłości wycofuje się ostatni ochraniając przy tym kogo tylko zdoła.

VIII. Rycerz Światłości zachowuje się przyzwoicie i godnie wobec swego Króla i dowódców. Bez wahania wykonuje każde jego polecenie, jeśli nie koliduje ono z zasadami moralnymi i kodeksem.

IX. Rycerz Światłości nigdy nie walczy dla dóbr cielesnych i materialnych.

X. Rycerz Światłości winien iść przez życie według drogi światła, zasad moralnych i Kodeksu.

XI. Rycerz Światłości winien kodeks trzymać zawsze przy sobie, by w razie wątpliwości skorzystać z wiedzy w nim zawartej.

Indra Dewa - Niebiański Wódz Wojowników - Zwierzchnik Zakonu Rycerzy Światłości


Rekruci 

Chętni do dołączenia do Zakonu Rycerzy Światłości zostają najpierw sprawdzeni z wiedzy o duchowych naukach i prawdach wiary Zakonu Rycerzy Światłości, Rycerzy Szambali oraz umiejętności walki z siłami zła, walki z mocami ciemności. Po pozytywnym przejściu wstępnej klasyfikacji kandydat zostaje wcielony jako Rekrut Zakonu Rycerzy Światłości. Zostaje mu przydzielony rycerz-mentor mający za zadanie pokazać mu życie w Zakonie Rycerzy Światłości i nadzorować jego trening. Rekrut ma obowiązek towarzyszenia mentorowi na jego misjach. Ostateczną formą sprawdzianu jest tak zwana "próba". Jest to zdarzenie, zaaranżowane przez mentora albo dziejące się przypadkowo na jednej z misji, które wywołuje wewnętrzną walkę w Rekrucie i pozwala sprawdzić czy w każdej sytuacji dominują u niego cechy rycerskie (próby dzielności, odwagi i bohaterstwa). Próba może niekiedy sprawdzać, czy Rekrut potrafi przełamywać swoje ewentualne lęki i słabości w chwilach zagrożenia. Po pomyślnym przejściu próby przyszłego Rycerza Światłości czeka złożenie Mistrzowi przysięgi na uroczystej ceremonii pasowania w Świątyni Światła w w obecności wszystkich zakonników. Rekrut staje się oficjalnie Rycerzem Zakonu Światłości, otrzymuje zbroję wraz z tabardem. 

Rycerze 

Rycerze Światłości to trzon Zakonu, biorący czynny udział w jego życiu. Stanowią o jego sile i potędze, powinni być wzorem do naśladowania. Są gotowi w każdej chwili podjąć misję, jaką wyznaczy im Mistrz, bądź Król Szambali. Ci, którzy posiadają uczniów, winni składać raporty z przebiegu ich szkolenia co najmniej raz na miesiąc. Rycerz ma prawo do reprezentowania Zakonu wobec osób trzecich, również wyższych rangą, tak, jakby jego słowa były słowami całego Zakonu, a także do noszenia zbroi i tuniki zakonnej. Z ważnych powodów mają prawo do opuszczenia Zakonu na czas załatwienia swoich spraw, o ile otrzymają pozwolenie od Mistrza lub Zwierzchnika Wyższej Rangi. Warto pamiętać, że Ci którzy nie wypełniają swoich obowiązków, mogą zostać zdegradowani lub wydaleni z Zakonu. Istnieje siedem stopni zaawansowania Rycerzy Światła, w zależności od zaslug, poświecenia, zwycięstw w bitwach z siłami zła, ciemności i mroku. 

Zastępca Mistrza 

Zastępca Mistrza, Chorąży (Dzierży Sztandar) lub Przedstawiciel, który winien sprawować jego obowiązki, jeśli ten jest nieuchwytny lub nie został wybrany nowy. Zastępca  powinien cechować się dobrą opinią pośród ludu, odwagą, przekonaniem o słuszności sprawy, a także głęboką wiarą w Święty Blask. Zastępca (Chorąży) ma zaszczyt dzierżyć sztandar Zakonu podczas bitew z siłami ciemności. 

Mistrz Światłości 

Jest Przebudzonym w Światłości dowódcą, mentorem i przyjacielem każdego Zakonnika, Rycerza. Za swoje decyzje odpowiada przed całym Zakonem Światłości oraz Królem Światłości. Reprezentuje Zakon Rycerzy Światłości, może zawierać wszelkie umowy i traktaty. Mistrz pełni swoją funkcję dożywotnio lub do momentu zrzeknięcia się jej z powodu wieku lub choroby. Mistrz może wskazać i wyznaczyć swojego następce, a jeśli tego nie zrobi, nowy Mistrz wybierany jest przez wszystkich Rycerzy Światłości. Mistrz Światła dba o wzrost liczebności Rycerstwa Światła, jednak trzyma się zasady dominacji jakości nad ilością. 

Arcykapłan 

Główny kapłan i ceremonialny mag Zakonu Rycerzy Światłości, przewodzi ogółowi kapłanów - magów.

Indra Dewa 


Indra to Król Niebiańskich Wojowników, Władca i Naczelny Wódz Zakonu Rycerzy Światłości. włada deszczem, burzą, błyskawicą i gromem. Pogromca demona Wrytry i demonów wrytrowych oraz wryti - demonicznych skłonności złych ludzi. Pogromca suszy, zsyłający ożywcze deszcze ratujące ludzi i Przyrodę. Władca niebiańskiej księżycowej Somy zwielokrotniającej Moc. Wspiera ascezę wiodącą do mocy nadprzyrodzonych (w tym zdolności zamawiania deszczów ożywczych dla Przyrody). Archetyp duchowy wojownika i bohatera. Pojazdami są Słoń Airawata oraz Koń Ucchaihshrava. Główną bronią Króla Indry jest grom, piorun - czyli Wadźra, zatem Indra jest bóstwem gromowym, niebiańskim Perunem. Małżonką jest Śaći Indrani Dewi. 

Śambhalah - Kraina Wojowników Światłości

Niewiele wiadomo o Zakonie Rycerzy Światłości, który jest organizacją duchową, ezoteryczną i hermetyczną. Szukający jednakże trafiają do Zakonu, znajdują Zakon i praktykują w Zakonie Rycerzy Światłości. Kto ni eprzejdzie cyklu prób i testów zostaje wydalony z szeregów Zakonu i nie jest ponownie przyjmowany. 

(Z czasem zapene coś jeszcze dodamy uzupełniając artykuł.) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz